ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

0 287

Тема: Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.
Мета: навчитись оцінювати ступінь і характер мінливості, ознайомитись із статистичними закономірностями модифікаційної мінливості, навчитись будувати варіаційний ряд і графік мінливості досліджуваної ознаки.
Обладнання: гербарні зразки пшениці, бульби картоплі, листки клену, лаврові листки (30 екземплярів), лінійки.
Література:1. Загальна біологія /М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан та інші.-К.: Генеза, 2005.- С.111-112.
2. Усі лабораторні роботи. 6-11 класи. — Торсінг плюс, 2010. — с.276-278.
Правила безпеки: дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи в навчальній аудиторії.

Після виконання роботи студент повинен знати: статистичні закономірності модифікаційної мінливості; студент повинен вміти: оцінювати ступінь і характер мінливості, будувати варіаційний ряд і графік мінливості досліджуваної ознаки.
Хід роботи:
Закінчити твердження:
— мінливість – це ______________________________________________________
— види мінливості:_____________________________________________________
— види фенотипної мінливості __________________________________________
— види генотипної мінливості ___________________________________________
Вибрати вірну відповідь:
1) Як називається реакція на зміни інтенсивності певних чинників довкілля?
а) мутації, б) модифікації,
в) генотип, г) мутагени.
2) Як називається зміна ознак організму, спричинені змінами умов середовища життя і не пов’язані зі змінами генотипу?
а) мутаційна мінливість, б) модифікаційна мінливість,
в) генотипна мінливість , г) мутаген.
3) Як називаються межі модифікаційної мінливості, що визначаються генотипом?
а) норма реакції, б) мутації,
в) комбінативність, г) рекомбінація.
4) Як називається послідовність чисельних показників проявів певної ознаки, розташованих у порядку зростання?
а) норма реакції, б) генотип,
в) фенотип, г) варіаційний ряд.
5) Як називається графічне вираження кількісних показників мінливості?

№ питання

Відповідь
 
 
 
 
 
а) норма реакції, б) варіаційна крива,
в) фенотип, г) варіаційний ряд.
Завдання 1. Розглянути за гербарними зразками кілька екземплярів рослин пшениці, бульби картоплі, листки клену. З’ясувати ознаки схожості та відмінності в їхній будові (особливості будови кореневої системи, листків, колосків, колір, кількість вічок на бульбах, розміри та форма листків). Заповнити таблицю:
Ознаки для порівняння
пшениця
бульби
листки клену

Довжина кореня чи бульби
 
 
 
 
 
 
 
 
Довжина листків чи колосу
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість вічок
 
 
 
 
 
Записати можливі причини цих відмінностей__________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
Завдання 2. З’ясувати характер мінливості довжини лаврового листа.
Розглянути 30 екземплярів і за допомогою лінійки виміряти довжину листа.
Результат записати до ряду даних:___________________________________________ ________________________________________________________________________
З’ясувати характер розподілу цієї ознаки (переписати від найменшого до найбільшого)_____________________________________________________________________________________________________________________________________
У верхній ряд таблиці вписати цифри, що відповідають довжині листа від найменшого до найбільшого, у нижній – частоту зустрічальності ознаки.
Значення ознаки, см (v)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість варіанту,шт (p)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Визначити, які ознаки трапляються часто, які рідко? _________________________ ________________________________________________________________________

Завдання 3. Побудувати криву розподілу ознаки. На осі Х розташувати значення ознаки у порядку зростання, на осі Y – частоту зустрічей ознаки. Порівняти краї та центр варіаційної кривої.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 4. Розрахувати середню величину ознаки за формулою: М = ,

де: V – значення ознаки, см;
р – кількість варіанту, шт.;
п – число досліджуваних екземплярів.
М = = ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________
Питання контролю:
1. Що успадковує організм при модифікаційній мінливості? _________________
2. Від чого залежить ступінь вираження модифікації? _______________________
______________________________________________________________________
3. Коли модифікації зникають? __________________________________________
4. Які значення ознаки мають найбільше варіантів?_________________________
5. Чим пояснити, що на полі, засіяному пшеницею, рослини з однаковим генотипом відрізняються за висотою стебла, величиною колосків, зерен?
______________________________________________________________________
6. Які захворювання є прикладом модифікаційної мінливості людини? _________
______________________________________________________________________
Висновок: (чому більшість модифікацій має адаптивне значення?)________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Оцінка:______________
Дата: «__»______

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x