Мета створення, склад та порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури

0 367

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури
Відповідно до Закону України «Про адвокату­ру та адвокатську діяльність » та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адво­катури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 р. № 155/93, Вища кваліфікаційна комісія ад­вокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Вона має право скасовувати або змі­нювати рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при Кабінеті Міністрів України. До складу Вищої кваліфі­каційної комісії адвокатури входять по одному представ­нику від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юсти­ції України, Спілки адвокатів України.
Представники від кваліфікаційно-дисциплінарних ко­місій адвокатури до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обираються таємним голосуванням на альтер­нативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Обраним вважається кандидат, за якого віддано більше половини го­лосів членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Пред­ставник від Верховного Суду України до Вищої кваліфіка­ційної комісії адвокатури обирається Пленумом Верховно­го Суду України, а представник від Спілки адвокатів України — правлінням цієї Спілки. Представник від Міні­стерства юстиції України призначається Міністром юстиції України.
Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури очолює голо­ва, якого обирають таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів ко­місії на її першому засіданні.
Голова комісії має заступника, який обирається в тако­му самому порядку, як і голова.
Ведення документації Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, облік і зберігання справ здійснює секретар, який обирається на першому засіданні комісії з її членів.
Члени Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звіль­няються від виконання своїх службових обов’язків на час роботи комісії зі збереженням за цей час середньомісячно­го заробітку за рахунок коштів комісії.
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури щорічно ін­формує про свою роботу Кабінет Міністрів України.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури здійснюється Кабіне­том Міністрів України.
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури є юридичною особою, має штамп і печатку зі своїм найменуванням.

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x