Навчально-методичний комплекс

0 150

Аналіз ТА ПРОГНОЗ злочинності
Актуальні проблеми економіки №2(116),2011 с. 32-40
Висновки
У сучасних умовах інфляція в усьому світі носить хронічний, всеохоп-люючий характер, зумовлений не тільки грошовими, але й негрошовими фак-
торами. Головними соціально-економічними наслідками інфляції є перерозподіл доходів, прихована державна конфіскація грошей у населення через інфляційний податок, падіння реальної відсоткової ставки, зростання невизначеності у процесі прийняття рішень суб’єктами господарювання. Внаслідок цього знижується схильність до заощаджень і, відповідно, норма нагромадження капіталу – параметри, що визначають довгостроковий рівень економічного зростання.
Повністю вилучити інфляцію у ринкових умовах господарювання не-
можливо, може йтися про керовану, регульовану інфляцію, що реально лише
за умови системного, точного прогнозування інфляційних процесів. Інфляція має подвійну природу виникнення та прояву. З одного боку, інфляція – це зростання цін, з іншого – це знецінення грошей, тобто перевищення кількості грошей над кількістю товарів. Доцільно виділити зовнішні та внутрішні чинники виникнення інфляції. До зовнішніх причин слід віднести скорочення зовнішніх заощаджень, яке має прояв через від’ємне сальдо торговельного та платіжного балансів. Внутрішні причини інфляції – дисбаланс народногосподарської структури, диспропорція між споживанням і нагромадженням, незбалансованість на споживчому ринку, відсутність антиінфляційного регулювання.
Для України характерні як внутрішні так і зовнішні причини інфляції, переважно зумовлені інфляцією витрат, що необхідно враховувати при формуванні макроекономічних регуляторів зниження інфляції. На мою думку, потрібно щоб держава ефективніше проводила антиінфляційну політику, адже проведення таких заходів вимагає від її творців значної мужності і політичної волі, певних жертв з боку суспільства. 
 
для спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Галузь знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство» (8.03040201); «Правоохоронна діяльність» (8.061102); галузь знань «Специфічні категорії» (1801) спеціальність «Управління у сфері правопорядку» (8.18010002)

 
 
Київ – 2012
Укладачі:
Раєцька Л.В. -кандидат юридичних наук, доцент
Поліщук Г.С. -кандидат юридичних наук, доцент

 
Навчально-методичний комплекс
обговорений та схвалений
на засіданні кафедри кримінального права та криміналістики
(30 серпня 2012 р., протокол № 15)
 
© Національна академія внутрішніх справ, 2012

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x