Поняття злочинів, вчинюваних особами, засудженими до кримінальних покарань, та особами, щодо яких обрано інші заходи примусового характеру

0 127

План
Лекція ХI. ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ВЧИНЮВАНИМ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ, ТА ОСОБАМИ, ЩОДО ЯКИХ ОБРАНО ІНШІ ЗАХОДИ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ
§ 1. Поняття злочинів, вчинюваних особами, засудженими до кримінальних покарань, та особами, щодо яких обрано інші заходи примусового характеру ………………………………………………………………… 274
§ 2. Кримінологічна характеристика злочинів, вчинюваних особами, засудженими до кримінальних покарань та особами, щодо яких обрано інші заходи примусового характеру …………………………………………………………………… 276
§ 3. Причини і умови злочинів, вчинюваних засудженими до кримінальних покарань та особами, щодо яких обрано інші заходи примусового характеру ………………………………………………………………….284
§ 4. Протидія та запобігання злочинам, вчинюваних засудженими до кримінальних покарань та особами, щодо яких обрано інші заходи примусового характеру …………………………………………………………………………………………………….. 287
§ 5. Протидія та запобігання злочинам, вчинюваних засудженими до кримінальних покарань та особами, щодо яких обрано інші заходи примусового характеру органами прокуратури ………………………………………………………………… 292
Рекомендована література:
1. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: закон України від 10 липня 2003 р. № 1104-ІV
2. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: закон України від 1 грудня 1994 р. № 264-94
3. Державна програма покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006–2010 роки: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1090
4. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: наказ Генерального прокурора України від 26 грудня 2005 року № 7 гн (зі змінами, внесеними наказами від 12 лютого 2007 року № 7гн-2 та від 10 січня 2009 року № 7гн-3).
5. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: в 3 кн. / Закалюк А.П. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. – С. 516–610.
6. Захаров В.П. Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі: моногр. / [Захаров В.П., Колб О.Г., Мирончук С.М., Міліщук Л.І.]. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Луцьк: Підприємець Іванюк В.П., 2007. – 442 с.

7. Криминология: учебн. для юрид. вузов / под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. – М.: НОРМА-ИНФРАМ, 1999. – С. 647–667
8. Кримінологія: Загальна та особлива частини: підручник [Текст] / Даньшин І., Голіна В., Валуйська М. та ін.; за заг. ред. В. Голіни. – [2-ге вид. перероб. і доп.]. – Х.: Право, 2009. – С. 198–213.
9. Лукашевич С.Ю. Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі: моногр. / Лукашевич С.Ю. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 104 с.
10. Макогончук В.А. Про деякі проблеми та шляхи вирішення завдань ресоціалізації засуджених осіб молодіжного віку: навч.-метод видання / Макогончук В.А., Колб О.Г., Скіці А.В. – Луцьк: Асоціація захисту прав молоді Волині, 2008. – 112 с.
11. Старков О.В. Криминопенология: учеб. пособ. / Старков О.В. – М.: Экзамен, 2004. – 480 с.
12. Хохряков Г.Ф. Криминология: учебник / Хохряков Г.Ф.; отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристь, 2002. – С. 295–348.
 

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x