ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

0 145

Тема: Розв’язання типових задач з генетики. Моногібридне схрещування.
Мета: сформувати практичні уміння і навички розв’язування задач з генетики, закріпити знання про закономірності моногібридного схрещування, навчитись визначити генотип і фенотип потомства за генотип батьків, генотип батьків за фенотипом потомства.
Обладнання: завдання за варіантами.
Література:1. Загальна біологія /М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан та інші.-К.: Генеза, 2004.- С.40 — 66.
2. Генетика. Сборник задач. Литвиненко А.И.– К.: Вища школа, 1974. – 157 с.
3. Богданова Т.А. Биология: Задания и упражнения.- М.: Высшая школа,1991,-350 с.
4. Овчинніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології: Навч.посіб. — К.: Генеза, 2002.- с.39-45, 56-58.
Правила безпеки: дотримуватись правил техніки безпеки при роботі в навчальній аудиторії.
 
 
Після виконання роботи студент повинен знати: основні поняття, терміни та закони генетики;студент повинен вміти: характеризувати закони Менделя, складати схеми схрещування; розв’язувати задачі з генетики.
Хід роботи:
Закінчити твердження:
— ген – це ____________________________________________________________
— алельні гени – це ____________________________________________________
— генотип – це ________________________________________________________
— спадковість – це _____________________________________________________
— геном – це __________________________________________________________
— генетика – це наука про _______________________________________________
— локус – це __________________________________________________________
— домінування – це_____________________________________________________
— фенотип – це ________________________________________________________
— мінливість – це ______________________________________________________
Вибрати вірні відповіді:
1) Які організми називають гомозиготними?
а) мають однакові алелі даної ознаки;
б) мають різні алелі для даної ознаки;

в) гамети, що утворюють зиготу, несуть різні алелі.
2) Як називається Перший закон Менделя?
а) закон одноманітності гібридів першого покоління;
б) закон чистоти гамет;
в) закон розщеплення ознак;
г) закон незалежного комбінування станів ознак.
3) Які організми називають гетерозиготними?
а) мають однакові алелі даної ознаки;
б) мають різні алелі для даної ознаки;
в) гамети, що утворюють зиготу, несуть різні алелі.
4) Які організми називають чистою лінією?
а) генотипно однорідні, гомозиготні за більшістю ознак;
б) мають різні алелі для даної ознаки;
в) гамети, що утворюють зиготу, несуть різні алелі.
5) Як називається Другий закон Менделя?
а) закон одноманітності гібридів першого покоління;
№ питання

Відповідь
 
 
 
 
 
б) закон чистоти гамет;
в) закон розщеплення ознак;
г) закон незалежного комбінування станів ознак.
Розв’язати задачі за варіантами:
Завдання
Варіант
Вихідні дані

 
І
У томатів ген, який зумовлює високий зріст, домінує над ге-ном карликовості. Якого зросту будуть потомки у F1 від схре-щування гомозиготних високих рослин з карликовими? А яке потомство у F2 слід чекати від схрещування даних гібридів?
ІІ
У людини карий колір очей домінує над блакитним. Гомозиготний кароокий чоловік одружився з блакитноокою жінкою. Який колір очей матиме їхній син та внуки, якщо син одружився з гетерозиготною кароокою дівчиною?
ІІІ
Гомозиготну рослину помідора з круглими плодами (домінантна ознака) схрестили з помідором, що має грушоподібну форму плодів. Запишіть генотипи і фенотипи батьків і потомків у F1 і F2.
ІV
Стійкість проти сажки у вівса домінує над сприйнятливістю до цієї хвороби. Яке потомство в F1 буде від схрещування гомозиготних стійких рослин з ураженими сажкою? Що утвориться в F2 від схрещування гібридів між собою?

 
І
У пшениці ген карликовості домінує над нормального зросту. Які генотипи вихідних форм, якщо в потомстві одержали розщеплення за цією ознакою у відношенні 3:1?
ІІ
Плоди томатів бувають грушовидними і круглими. Ген круглої форми плодів домінує. Якими повинні бути генотипи батьківських рослин, щоб у потомстві одержати за цією ознакою розщеплення у відношенні 3: 1.
Завдання
Варіант
Вихідні дані

Смотрите также  Биологические аспекты репродукции человека

ІІІ
Ген нормального зросту кукурудзи домінує над геном, який визначає карликовий зріст їх. У потомстві від схрещування двох рослин виявилося розщеплення 3:1. Що можна сказати про генотипи вихідних форм?
ІV
Темноволосий чоловік одружився з темноволосою жінкою. Дитина народилася рудою. Які генотипи батьків, якщо темний колір волосся — ознака домінантна?

І
Чоловік, який має кучеряве волосся, одружився з дівчиною з прямим волоссям. Яким буде потомство F1 і F2, якщо відомо, що пряме волосся — рецесивна ознака, а кучеряве не повністю домінує над прямим, гетерозигота має хвилясте волосся, і якщо їх діти будуть одружуватись з особами з хвилястим волоссям.
ІІ
Схрестили дві форми суниць – червоноплідну і білоплідну. Потомство мало рожеві плоди. Яким за генотипом і фенотипом буде потомство від схрещування між собою гібридних форм з рожевими плодами?
ІІІ
У результаті схрещування червоно квіткових і білоквіткових сортів нічної красуні всі потомки мали рожеві квітки. Яким буде потомство від схрещування рожевих гібридів між собою?
ІV
У результаті схрещування чорного півня з білою куркою всі курчата – рябі. Яким буде потомство від схрещування рябого півня з рябою куркою?

І
У мушки дрозофіли сірий колір тіла домінує над чорним. У результаті схрещування сірих і чорних особин половина потомків мала сіре забарвлення, а половина – чорне. Які генотипи батьківських особин?
ІІ
Ген нормального зросту кукурудзи домінує над геном, який визначає карликовий зріст їх. У потомстві від схрещування двох рослин виявилося розщеплення 1:1. Що можна сказати про генотипи вихідних форм?
ІІІ
Сірих мишей схрестили з білими. В першому поколінні отримано 12 сірих і 12 білих мишей. Визначити генотипи батьків і нащадків.
ІV
У пшениці ген карликовості домінує над нормального зросту. Які генотипи вихідних форм, якщо в потомстві одержали розщеплення за цією ознакою у відношенні 1:1?

І
У людини карий колір очей (В) домінує над блакитним (в). Гетерозиготна кароока жінка вийшла заміж за гетерозиготного кароокого чоловіка. Визначити ймовірність народження у них блакитноокої дитини.
Завдання
Варіант
Вихідні дані

ІІ
Одна з форм гемералопії (нездатність бачити у сутінках і при нічному освітленні) успадковується як домінантна аутосомна ознака. Яка ймовірність народження дітей з цією хворобою від гетерозиготних хворих батьків?
ІІІ
Одна з форм гемералопії (нездатність бачити у сутінках і при нічному освітленні) успадковується як домінантна аутосомна ознака. Яка ймовірність народження дітей з цією хворобою від гомозиготних батьків, один з яких хворий, а інший – ні?
ІV
У людини ген, який спричиняє одну з форм спадкової глухонімоти, є рецесивним щодо гена нормального слуху. Яка ймовірність народження хворих дітей у шлюбі гетерозиготних батьків?
 

Завдання 1. За даними варіанту визначити генотип F1 і F2 за генотипом батьків.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 2. За даними варіанту визначити генотип батьків за генотипом нащадків.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 3. За даними варіанту визначити генотип F1 і F2 за генотипом батьків при неповному домінуванні.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 4. За даними варіанту визначити генотип батьків за результатами аналізуючого схрещування.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 5. За даними варіанту визначити ймовірність прояву ознаки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Питання контролю.
1. Які організми називають гетерозиготними? ________________________
_________________________________________________________________
2. Сформулювати І закон Менделя.__________________________________
_________________________________________________________________
3. Яке співвідношення фенотипів при моногібридному схрещуванні гібридів першого покоління?_____________________________________
4. Які організми називають гомозиготними? __________________________
________________________________________________________________
5. Сформулювати ІІ закон Менделя._________________________________
_________________________________________________________________
6. Яке співвідношення фенотипів при аналізуючому схрещуванні гетерозиготного організму? ______________________________________
7. Яке співвідношення фенотипів при моногібридному схрещуванні гібридів першого покоління?_____________________________________
Висновок: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Оцінка:______________
 
Дата: «__»______

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x