Розв’язання

0 141

Розв’язання
Розв’язання відповідь
Розв’язання
ДНК: ГАГ – АГГ – ЦГТ – АГА – ЦГГ
│││ │││ │││ │││ │││
ЦТЦ – ТЦЦ — ГЦА – ТЦТ — ГЦЦ
і-РНК: ГАГ – АГГ – ЦГУ – АГА – ЦГГ
Білок: глу – арг – арг – арг – арг
Відповідь. Відповідна частина молекули білка складається з таких амінокислот: глютамінова кислота – аргінін – аргінін – аргінін – аргінін.
Задача 2. Фрагмент ланцюга А білка нормального гемоглобіну складається із 7 амінокислот, розміщених у такій послідовності: вал – лей – лей – тре – про – глн – ліз.
А) Яка будова фрагмента іРНК, що є матрицею для синтезу цього фрагмента молекули гемоглобіну?
Б) Яка будова фрагмента ДНК, що кодує дану іРНК?Білок: вал – лей – лей – тре – про – глн – ліз
іРНК: ГУУ – УУА – УУА – АЦУ – ЦЦУ – ЦАА – ААА
ДНК: ЦАА – ААТ – ААТ – ТГА – ГГА – ГТТ – ТТТ
│││ │││ │││ │││ │││ │││ │││
ГТТ – ТТА – ТТА – АЦТ – ЦЦТ – ЦАА – ААА
Задача 3. Визначте антикодони тРНК, які беруть участь у синтезі білка, кодованого таким фрагментом ДНК: АЦГ – ГГТ – АТГ – АГА – ТЦА.Кодуючий фрагмент ДНК: АЦГ – ГГТ – АТГ – АГА – ТЦА
і-РНК: УГЦ – ЦЦА – УАЦ – УЦУ – АГУ
Антикодони тРНК: АЦГ – ГГУ – АУГ – АГА – УЦА
Відповідь. Антикодони тРНК: АЦГ ГГУ АУГ АГА УЦА.
Задача 4. Перший ланцюг фрагмента гена має таку структуру:
ТАТ – ТЦТ – ТТТ – ТГТ – ГГА – ЦГЦ …
А) Вкажіть структуру відповідного фрагмента молекули білка, синтезованого за участю другого ланцюга ДНК.
Б) Як зміниться структура фрагмента синтезованого білка, якщо в першому ланцюгу під дією хімічних факторів випаде 11-й нуклеотид?А) Перший ланцюг ДНК: ТАТ – ТЦТ – ТТТ – ТГТ – ГГА – ЦГЦ
│││ │││ │││ │││ │││ │││
Другий ланцюг ДНК: АТА – АГА – ААА – АЦА – ЦЦТ – ГЦГ

і-РНК: УАУ – УЦУ – УУУ – УГУ – ГГА – ЦГЦ
білок: тир – сер – фен – цис – глі – арг
Б) Під дією хімічних факторів у першому ланцюгу випав одинадцятий нуклеотид:
Перший ланцюг ДНК: ТАТ – ТЦТ – ТТТ – ТТГ – ГАЦ – ГЦ
│││ │││ │││ │││ │││ ││
Другий ланцюг ДНК: АТА – АГА – ААА – ААЦ – ЦТГ – ЦГ
і-РНК: УАУ – УЦУ – УУУ – УУГ – ГАЦ – ГЦ
білок: тир – сер – фен – лей – асп –
Відповідь. А) Амінокислотний склад молекули білка:
тирозин – серин – фенілаланін – цистеїн – гліцин – аргінін.
Б) Після випадання 11-го нуклеотида у першому ланцюгу структура фрагмента синтезованого білка набуде такого вигляду:
тирозин – серин – фенілаланін – лейцин – аспарагінова кислота.
Приклад розв’язування задач для визначення будови білків.
Для розв’язування цього типу задач необхідно знати лінійні розміри амінокислот і їх середньої молекулярної маси.
l – лінійні розміри амінокислоти.
lамінокислоти – 0,35 нм 1нм = 10-6 мм.
М – молекулярна маса
М середня 1 амінокислоти = 110 дальтон, 1 дальтон = в.а.о.
Задача 1. Молекулярна маса каталази 224000 дальтон. Скільки амінокислотних ланок у цій молекулі?
Дано:
М(каталази)=224000 дальтон Розв’язання:
М(сер.а-т)=110 дальтон n=М(білку)/М(сер.а-т)
n(амінокислотних ланок) — ? n=224000 дальтон/110 дальтон = 2036
Відповідь. У цій молекулі 2036 амінокислотних ланок
Задача 2. Молекулярна маса пепсину 35500 дальтон. Яка довжина первинної структури цього білка?
Дано:Розв’язання:
М(пепсину)=35500 дальтон 1. Визначаємо кількість амінокислотних ланок
М(сер.а-т)=110 дальтон n = 35500 дальтон/110 дальтон = 323 ланок.
lа=0,35нм 2. Визначаємо довжину первинної структури
l(первинної структури білка пепсину) — ? білка.
l=n * lа, де n – кількість амінокислот
l=328*0,35 нм = 113,05 нм.
Відповідь. Довжина первинної структури цього білка становить 113,05 нм.
Задача 3. У молекулі аденілові нуклеотиди складають 15% від загальної кількості. Визначте процентний вміст інших видів нуклеотидів.
Дано:Розв’язання:
А=15% 1. За правилом Чаргаффа А=Т, Г=Ц, то Т=15%
Т(%) — ? 2. Т+А=15%+15%=30%
Г(%) — ? 3. (А+Т)+(Г+Ц)=100%
Ц(%) — ? (Г+Ц)=100% — (А+Т)
(Г+Ц)=100% — 30%=70%
4. Г=Ц=70%/2=35%
Відповідь. Т=15%, Г=35%, Ц=35%.
Задача 4. Яка довжина фрагменту ДНК, що складається з 30 нуклеотидів?

Дано:Розв’язання:
n(нуклеотидів)=30 1. 30 нуклеотидів – відповідає 15 парам нуклеотидів (або
l(фраг.ДНК) — ? це 15 нуклеотидів однієї з ниток ДНК).
2. Оскільки розмірність одного нуклеотиду 0,34 нм, то
довжина фрагменту становитиме l(фраг.ДНК)=15*0,34 нм=5,1 нм.
Відповідь. Довжина фрагменту ДНК, що складається із 30 нуклеотидів становить 5,1 нм.
Задача 5. Одна із спіралей фрагменту має такий склад нуклеотидів:
— Г – Г – Г – Ц – А – Т – А – А – Ц – Г – Ц – Т.
1. Визначте порядок чергування нуклеотидів у другій спіралі фрагменту ДНК.
2. Обчисліть, яка довжина даного фрагменту молекули ДНК?
3. визначте процентний вміст кожного нуклеотиду у даному фрагменті.
Розв’язання:
1. … — Г – Г – Г – Ц – А – Т – А – А – Ц – Г – Ц – Т — …
… — Ц – Ц – Ц – Г – Т – А – Т – Т – Г – Ц – Г – А — …
12 пар нуклеотидів – 24 нуклеотиди.
2. l(фраг.ДНК)=12*0,34 нм=4,08 нм.
3. Встановлюємо процентний вміст кожного нуклеотиду у фрагменті ДНК.
А=5, Т=5, Т=А=(5*100%)/24=20,8%
Г=7, Ц=7, Г=Ц=(7*100%)/24=29,2%
Відповідь. 1. — Ц – Ц – Ц – Г – Т – А – Т – Т – Г – Ц – Г – А — , 2. l(фраг.ДНК)=4,08 нм, 3. А=20,8%, Т=20,8%, Г=29,2%, Ц=29,2%.
Задачі для самостійного розв’язку.
1.Ділянка гена має таку будову: ЦГГЦГЦТЦААААТЦГГ. Запишіть склад відповідної ділянки того білка, інформація про який міститься в даному гені. Як відобразиться на будові білка видалення із гена четвертого нуклеотиду?
2.На одному з ланцюгів синтезована іРНК, у якій А – 14%, Г – 20%, У – 40%, Ц – 26%. Визначте вміст нуклеотидів у молекулі ДНК (у %).

3.До складу білка входить 240 амінокислот. Яка довжина і відносна молекулярна маса гена, що кодує даний білок?
4.Скільки аденінових, тимінових і гуанінових нуклеотидів міститься у фрагменті ДНК, якщо в ньому виявлено 950 цитозинових нуклеотидів, що становить 20% від загальної кількості нуклеотидів у цьому фрагменті ДНК? Яка його довжина і відносна молекулярна маса?
5.Некодуючий ланцюг має таку будову:
ААА – ГАА – АТТ – ГАЦ – ТТТ – ТГЦ –
Яка послідовність нуклеотидів у другому (кодуючому) ланцюгу ДНК?
Яка послідовність нуклеотидів у молекулі іРНК та які амінокислоти в молекулі білка кодує дана послідовність?
6.Яка кількість нуклеотидів міститься в ланцюжку ДНК, що кодує поліпептид з 200 амінокислот, якщо 20% триплетів входять до складу нітронів?
7.Визначте, які нуклеотиди іРНК кодують амінокислоти білкової молекули в такій послідовності:
А) валін – гліцин – лейцин – гістидин;
Б) треонін – триптофан – серин – аланін;
В) лізин – метіонін – валін – пролін;
Г) аланін – лейцин – лізин – треонін.
8.У молекулі з відносною молекулярною масою 69000 на частку аденінових нуклеотидів припадає 8625. Визначте кількість нуклеотидів кожного виду, якщо відносна молекулярна маса одного нуклеотиду становить 345.
9.Синдром набутого імунодефіциту – інфекційне захворювання, яке передається переважно статевим шляхом. Збудник СНІДу (вірус імунодефіциту людини – ВІЛ) – ретровірус, спадковий матеріал якого (РНК) містить 9213 нуклеотидів.
1. Скільки триплетів має ВІЛ?
2. Визначте сумарну відносну молекулярну масу білкових молекул, закодованих у геномі вірусу, якщо на структурні гени припадає 4000 нуклеотидів.
10.Фрагмент ланцюга А нормального гемоглобіну складається із 7 амінокислот, розміщених у такій послідовності:
вал – лей – лей – тре – про – глн – ліз.
Яка будова ділянки іРНК, що є матрицею для синтезу цього фрагмента молекули гемоглобіну? Яка будова ділянки ДНК, що кодує дану іРНК?
 

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x