ТЕМА № 5. Форма держави

0 338

Співвідношення сутності, змісту і форми держави. Різноманітність форм сучасних зарубіжних країн і їх причини. Поєднання принципів розподілу влад, верховенства парламенту, механізм стримувань і противаг.
Поняття та види форм державного правління. Характеристика абсолютних і конституційних (обмежених) монархій на прикладі конкретних держав. Виборна монархія. Теократична монархії. Республіканська форма правління, поняття і основні види. Президентська республіка. Парламентська республіка. Напівпрезидентська (змішана) республіка.
Поняття політико-територіального устрою і його значення для соціального управління. Фактори, що визначають політико-територіальний устрій.
Унітарна форма політико-територіального устрою. Централізована і відносно децентралізована унітарна держава. Децентралізована унітарна держава. Територіальна (обласна) автономія, її види: політична автономія, адміністративна автономія. Тенденція розвитку сучасного унітаризму.
Федеративна форма політико-територіального устрою. Поняття, ознаки, основні риси. Відмінність федерації від конфедерації. Правове становище суб’єктів федерації І федеральних територій. Проблема сецесії. Розподіл компетенції між загально-федеральною владою і органами суб’єктів федерації. Виняткова компетенція союзу, сфера спільної (конкуруючої) компетенції союзу і суб’єктів федерації. Залишкові повноваження. Механізм контролю центральної влади над діяльністю органів суб’єктів федерації. Основні тенденції розвитку сучасної зарубіжної федерації.
Поняття політичного режиму і його види. Фактори, що визначають встановлення політичного режиму і його еволюцію. Вплив політичного режиму на форму державного устрою. Відображення політичного режиму в конституційному (державному) праві.
Демократичний режим і його ознаки. Різновиди демократичного державного режиму: режим ліберальної демократії і режим соціальної демократії. Різні форми обмеження демократії. Надзвичайне становище.
Поняття авторитарного політичного режиму і його різновиди. Тоталітарний державний режим. Воєнно-диктаторський режим. Монократичний режим. Клерикальний режим. Конституційно-авторитарний режим. Авторитарний режим особистої влади.
 
ТЕМА № 6. Вибори і референдум
Поняття та види форм безпосередньої демократії.
Поняття виборів, види виборів і їх конституційно-правове регулювання. Соціальна функція виборів. Періодичність виборів. Політичні партії і вибори. Поняття виборчого права і його основні принципи. Виборче право в об’єктивному розумінні. Загальне виборче право. Активне і пасивне виборче право. Виборчі цензи. Абсентеїзм, його причини і оцінка. Обов’язковість голосування і його оцінка. Принципи рівності у виборчому праві і способи його порушення: виборча геометрія (географія), «джерімендерінг». Прямі і непрямі (багатоступеневі) вибори, їх оцінка. Таємне голосування: мета і способи.

Виборчий процес. Його основні стадії. Виборчі округи. Реєстрація виборців і складання списків. Порядок висунення кандидатів. Праймеріз. Роль політичних партій у виборчому процесі. Виборча застава (або виборчий заклад). Законодавство про виборчі затрати. Порядок голосування.
Виборча система (в широкому і вузькому розумінні).
Мажоритарна виборча система, її різновидності: абсолютної більшості, відносної більшості, кваліфікованої більшості (на прикладах конкретних держав). Способи подолання нерезультативності першого туру голосування за мажоритарної виборчої системи абсолютної або кваліфікованої більшості. Оцінка системи.
Пропорційна виборча система. Корегування пропорційної виборчої системи: засоби визначення виборчого метра (квоти), метод дільників. Різні види обмеження принципу пропорційності: правило найбільшої пересічної, розподіл мандатів в середині списку (система вільних списків, система зв’язаних списків), преференційне голосування, панаширування, загороджувальний пункт, сполучення списків (блокування). Оцінка системи. Поєднання мажоритарної і пропорційної виборчих систем у деяких країнах.
Напівпропорційна виборча система: система обмеженого вотуму, система єдиного голосу, що не передається, система кумулятивного вотуму.
Референдум, його поняття і види: факультативний референдум, обов’язковий референдум. Конституційний референдум. Народне вето. Соціальна функція референдуму. Конституційно-правове регулювання: ініціатива, призначення, агітаційна компанія, голосування, визначення результатів. Практика референдумів у різних країнах і їх оцінка. Плебісцит.

Інші форми безпосередньої демократії в зарубіжних країнах.
 
ТЕМА № 7. Система вищих органів влади
Складові елементи вищих органів влади, управління і конституційного нагляду. Основні риси і тенденції, притаманні цій системі.
Законодавча влада: парламент. Поняття парламенту і парламентаризму. Соціальне призначення і політична роль парламенту, як органу народного представництва. Фактори, які визначають юридичне і фактичне значення парламенту в механізмі державного управління суспільством.
Структура парламентів: однопалатні, двопалатні. Порядок їх формування і особливості правового статусу палат.
Внутрішня структура палат парламенту. Посадові особи палат і їх правове становище (віце-президент, спікер, лорд-канцлер і т.д.). Комітети і комісії палат, їх призначення і роль. Депутатські об’єднання, фракції, групи і т.д.
Соціальний і партійний склад парламентів.
Компетенція парламентів і акти, які приймаються парламентом (закони, приватні і публічні біллі, резолюції, постанови, звернення і т.д.). Способи обмеження компетенції парламенту.
Парламентські процедури. Законодавчий процес і його основні стадії. Бюджетний процес. Форми парламентського контролю за діяльністю уряду: вотум довір’я і недовір’я, конституційний вотум, резолюція осуду, інтерпеляція, комітети по розслідуванню, омбудсмани. Судові процедури.
Правове становище депутата. Права і обов’язки депутата. Імунітет і індемнітет. Депутатські пільги і привілеї.
Соціальне призначення, політична роль глави держави в системі вищих органів держави. Одноосібний і колегіальний глава держави. Порядок заміщення посади глави держави. Юридичний і фактичний статус глави держави. Відповідальність глави держави (імпічмент).
Компетенція глави держави в залежності від форми правління і політичного режиму. Взаємовідносини глави держави з парламентом, урядом, державним апаратом. Повноваження глави держави у сфері вищого представництва в державі та поза її межами. Повноваження в сфері особистого статусу громадян (підданих). Надзвичайні повноваження. Акти глави держави. Контрасигнатура актів глави держави.
Апарат глави держави, його політична роль.
Соціальне призначення і політична роль уряду. Місце уряду в системі вищих органів. Види урядів. Уряд і кабінет. Поняття державної адміністрації.
Порядок формування уряду в залежності від форми правління. Їх партійний і соціальний склад. Роль підприємницьких організацій у прийнятті рішень урядовими органами.
Голова уряду, його правове становище і політична роль.
Компетенція уряду. Взаємовідносини з парламентом і главою держави. Методи впливу уряду на законодавчу діяльність парламенту. Регламентарна влада уряду. Делеговане законодавство, його сутність і види. Парламентська відповідальність уряду. Повноваження уряду у сфері зовнішньої політики. Надзвичайне повноваження.
Урядовий апарат, його функції і політична роль. Відомства і органи, які функціонують при уряді і його голові. Бюрократизація урядового апарату.
Органи конституційного нагляду і контролю та конституційна юстиція. Поняття і становище інституту конституційного контролю. Конституційний контроль за часом використання, за правовими наслідками, за формою. Функції органів конституційного контролю.
 
ТЕМА № 8. Місцеве врядування і самоврядування
Поняття місцевого самоврядування, його соціальне призначення і політична роль. Основні концепції місцевого самоврядування. Принцип визнання і гарантування місцевого самоврядування як одна з основ конституційного ладу.
Місцеві органи самоврядування й управління. Моделі місцевих органів самоврядування й управління в зарубіжних країнах. Вплив адміністративно-територіального поділу на систему місцевих органів. Порядок організації, структура й функції місцевих органів самоврядування і управління. Органи місцевого самоврядування в Україні.
Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади. Форми і способи контролю з боку центральної влади. Відповідальність органів місцевого самоврядування.
ТЕМА № 9. Правоохоронні та правозахисні органи зарубіжних країн
Законність як необхідний елемент демократизації. Конституційно-правові принципи забезпечення законності і способи її охорони.
Поняття, соціальна функція і політична роль судової влади, її структура. Статус суддів, прокурорів, слідчих. Конституційно-правові принципи організації і діяльності суду. Система судів загальної юрисдикції. Адміністративна юрисдикція і адміністративна юстиція, їх соціальне призначення і політична роль. Прокуратура і адвокатура, їх організація і роль у правоохоронній діяльності.
Конституційний контроль і нагляд, їх форми і органи. Конституційна юрисдикція і юстиція.

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x