ТЕМА 18. Наркотизм і злочинність

0 69

 
Студенти мають засвоїти, що з’ясування суті злочинності та її детермінантів буде неповним без урахування інших негативних суспільних явищ, що тісно пов’я­зані з нею. Негативні явища ніби обрамовують злочинність, тому їх ще називають «фоновими». До них належать: наркоманія, токсикома­нія, алкоголізм, проституція і ведення паразитичного способу життя (ухилення від соціально корисної діяльності, бродяжництво, жеб­рацтво).
Наркоманія – хворобливий психічний стан, зумовлений хронічною інтоксикацією внаслідок зловживання наркотичними засобами і характеризується психічною чи фізичною залежністю від них.
Токсикоманія– пристрасть до речовин (синтетичних, біологічних, рослинних) або лікарських засобів, що не належать до реєстру наркотиків, для досягнення одурманюючого ефекту.
Алкоголізм – тяжке захворювання, що настає у зв’язку зі зловживанням спиртними напоями і призводить до порушення норм поведінки в суспільстві; характеризується нестримним потягом до алкоголю, залежністю від нього.
Проституція – систематичне надання свого тіла для задоволення сексуальних потреб інших осіб для отримання матеріальної винагороди.
«Фонові» явища можна визначити як сукуп­ність аморальних проявів, що суперечать загальноприйнятим нормам поведінки, і які органічно взаємопов’язані зі злочинніс­тю, оскільки детермінують одне одного і тягнуть за собою со­ціальну деградацію особи (а зрештою — і всього суспільства).
Наркотизм – негативне соціальне явище, пов’язане з наркоманією, а також пияцтвом, алкоголізмом, токсикоманією та тютюнокурінням, що являє собою сукупність антисуспільних діянь (осіб, що їх вчинили), зумовлених хворобливою залежністю людського організму від наркотичних засобів.
Ріст наркоманії був відмічений у 60-роках. В цей же період зростає криміногенність наркоманії і наркобізнесу. У 70-80 роках наркоманія стає модною серед молоді. І вже у 90-х роках наркоманія як і наркобізнес стає серйозною проблемою, яка є однією з причин зростання рівня злочинності. Між вживанням наркотичних засобів, наркобізнесом та зростанням злочинності досить чітко прослідковується зв’язок. Наркобізнес є досить прибутковою справою, в зв’язку з чим процвітає і проникає у всі сфери діяльності суспільства, збільшується кількість осіб, які вживають наркотичні засоби і задля отримання “дози” йдуть на злочин.
Організовані злочинні групи, що займаються наркобізнесом відрізняються від інших груп більшою організованістю, чітким розподілом ролей, високим ступенем конспірації, широким знанням методів оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ, добре налагодженою внутрішньою і зовнішньою охоронно — контррозвідувальною діяльністю, мають великий запас грошових і валютних коштів, вирізняються хорошим забезпеченням вогнепальною зброєю та транспортними засобами. При прийняті нових осіб до організованої групи до них застосовується різного роду “тестування” на надійність і роботоздатність. До того ж прийом нових членів здійснюється лише за рекомендацією членів тієї ж організації.

Смотрите также  Соразмерность причинения вреда

Наркобізнес набув державного і міжнародного рівня.
Щодо розвитку наркоманії в Україні, то тут відмічаються такі тенденції:
1) наркоманія омолоджується та фемінізується. Соціологічні опитування показують, що значна частина студентів і учнів середніх навчальних закладів так чи інакше причетна до вживання наркотиків;
2) зростає питома вага тяжких форм наркоманії, у тому числі полінаркоманії;
3) виник ринок “важких наркотиків” (героїн, кокаїн);
4) з’являються нові види токсикоманії серед неповнолітніх і молоді (вдихання парів оргрозчинників, групові форми вживання психоактивних препаратів тощо);
5) Поширюється немедичне вживання наркотиків у всіх соціальних групах (робітники, службовці, безробітні та, навіть, бізнесмени);
6) Основна маса наркоманів і “наркоділків” (близько трьох четвертей) – це особи, які полишили суспільно корисну працю і прагнуть заробити на людській біді.
Студенти мають засвоїти, що вивчення особливостей і ознак, характерних для осіб, що вживають наркотики і психотропні речовини, переслідує кілька цілей: по-перше, глибше осмислити наркоманію, наркотизацію і злочинний наркобізнес як антисоціальне явище; по-друге, прослідкувати зв’язок наркоманії і осіб, що вживають наркотики, із злочинністю; по-третє, на основі соціально-демографічної характеристики особи наркоманів, їх поведінки і способу життя, розробити рекомендації по своєчасному виявленню осіб, що вживають наркотичні речовини, і які на цьому ґрунті скоюють злочини; по-четверте, на основі знання особливостей і ознак особи наркомана представляється можливим розробляти заходи по попередженню наркоманії і злочинів, пов’язаних з нею.

Розвиток наркоманії протікає в декілька стадій.
На першій стадіїпроходить залучення людини до вживання наркотичних засобів (одного чи декількох). Цей процес викликається різними причинами, в зв’язку з чим наркоманів можна поділити умовно на три групи:
І група – “медичні наркомани”.
ІІ група – “наркомани від емоційної нестійкості”.
ІІІ група – “наркомани за покликанням”. Сама багаточисельна група, в яку входять особи, що розпочали прийняття наркотиків для досягнення ейфорії.
В залежності від віку, стану здоров’я особи і виду наркотиків, що вживаються етап залучення до них може тривати від декількох днів до 2-3 років.
На другій стадії формування наркоманії хворий надає перевагу вибраній наркотичній речовині. При цьому встановлюється регулярність вживання наркотику. Виникає психічна залежність від нього, під якою розуміють постійний потяг наркомана вводити в організм наркотичні речовини, щоб викликати суб’єктивно приємні відчуття. На третій стадії у наркомана формується фізична залежність від наркотику.
Фізична залежність – більш пізніший прояв наркоманії. Вона проявляється в постійній потребі людини вводити в організм наркотичні речовини для того щоб підтримувати нормальну життєдіяльність внутрішніх органів і нервової системи. При позбавленні звичних наркотиків на цьому етапі захворювання виникають болісні, а інколи загрожуючи життю, розлади здоров’я (стан наркотичного голоду чи абстиненції). На завершальній стадії захворювання наркоманією захисні сили організму вичерпуються. Знижується переносимість до наркотику. Намагаючись досягти попереднього ефекту, наркоман починає приймати одночасно наркотичні речовини різних груп. Стан абстиненції загрожує життю. Настає виражена фізична дряхлість, особистісна деградація.
Період життя хворих наркоманією, що ухиляються від лікування, продовжують зловживати наркотиками, значно менший ніж їх однолітків. Як правило, вони помирають, не досягнувши 40 років.
Соціально-демографічна характеристика наркоманії:
Чоловіки, що вживають наркотики становлять 88,3%, а жінки – 11,7%. У віці від 14 до 15 років вживають наркотики – 0,5%; 16-17 років – 2,6%; 18-24 років – 22,5%; 25-29 років – 24,7%; 30-39 років – 25,9%; 40-49 років – 13,6%; 50-54 років – 4,8%; 55-60 років – 1,6%; старше 60 років – 3,5%. Що стосується соціального становища осіб, що вживають наркотики, то це: — особи без певних занять – 80,9%; робітники – 12,7%; учні профтехучилищ і шкіл – 1,9%; студенти – 1,7%; інші – 2,8%.
Взаємозв’язок наркоманії і злочинності слід розглядати в наступних аспектах:
а) нездатність наркомана, виходячи із самої природи наркоманії, займатися суспільно-корисною працею;
б) наявність злочинів, пов’язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, збутом наркотиків;
в) скоєння наркоманами злочинів з метою заволодіння наркотиками або коштами для їх придбання;
г) злочини скоюються під прямим впливом наркотиків на психіку і фізіологію людини;
д) розповсюдження наркотиків у середовищі злочинців і негативний вплив цього на їх перевиховання;
є) наркоманія серед неповнолітніх і молоді, як фактор, наперед визначає їх антисуспільну поведінку;
ж) деморалізуючий вплив наркомана на членів його сім’ї, особливо на дітей.
Зростає кількість злочинів, що вчинюються в стані наркотичного сп’яніння, з метою придбання наркотиків, в зв’язку зі схильністю до вживання наркотиків (частка таких злочинів становить 10% від усієї сукупності крадіжок, розбоїв, грабежів і вимагань).
Наркобізнесможна визначити як кримінально-карану корисливу діяльність у сфері незаконного обігу наркотиків у вигляді промислу. Він складається з кількох взаємопов’язаних етапів: виробництва, закупівлі чи викрадення наркотичних засобів; доставляння їх до місця реалізації; збуту таких засобів споживання.
Наркобізнес можна класифікувати за трьома видами:
Перший з них характеризується: незаконним культивуванням наркотикомістких рослин; виготовленням з них наркотичної сировини; транспортуванням цієї сировини; її зберіганням; виготовленням наркотиків; забезпеченням клієнтури, утриманням наркопритонів; оптовою і роздрібною торгівлею наркотичними засобами.
Другий вид включає викрадення наркотичної сировини або готових наркопрепаратів з хімпідприємств, аптек, лікувальних закладів та їх подальший збут оптовикам, які вже продають товар своїм клієнтам.
Третій вид характеризується викраденням хімічних реагентів, з яких виготовляють синтетичні наркотики безпосередньо на виробництві, в дослідних інститутах чи за місцем проживання злочинців.

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x