Тема 2. Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні

0 517

Поняття стану злочинності як комплексної кримінологічної характеристики злочинності. Структура злочинності, її розподіл за кримінологічними та кримінально-правовими ознаками: види злочинів (основні критерії розподілу), спосіб вчинення злочину; засоби, які використовувалися при вчиненні злочину; об’єктах, на яких були вчинені злочини; предмет злочинного посягання; розмір спричинених матеріальних збитків; характер зв’язку між учасниками групового злочину; чисельність злочинної групи тощо.
Показники, що відображають структуру злочинності та методи їх розрахунку. Методичні положення щодо аналізу показників структури злочинності. Характеристика видів злочинів за ступенем тяжкості. Побудова звичайних дугових та секторальних діаграм.
Показники, що відображають інтенсивність злочинної діяльності та їх види. Методи розрахунку коефіцієнту злочинності, спеціального коефіцієнту злочинності, коефіцієнту злочинної активності населення, коефіцієнту судимості.
Динаміка злочинності як категорія кримінологічного аналізу злочинності. Методи розрахунку абсолютних приростів (зниження) кількості злочинів за кожний рік аналізованого періоду, співвідношення їх з абсолютними приростами (зниженнями) всієї зареєстрованої злочинності. Методи розрахунку відносних показників динаміки: темпу зростання (приросту) або зниження кількості зареєстрованих злочинів.
«Географія злочинності» як категорія кримінологічного аналізу. Розповсюдження злочинності по різних регіонах (територіях) держави та методи розрахунку показників територіальних відмінностей злочинності. Ранжування основних показників та їх графічне відображення. Правила побудови та види картограм.
Показник суспільної небезпечності злочинності та методи його розрахунку.
Використання MS Excel для аналізу стану та територіальних відмінностей злочинності.
Література:
1. Андриенко Ю.В. Факторы роста преступности в России: региональный подход //. Российская Экономическая Школа. Препринт. — Москва, 2001.
2. Артемьев Н.С. Анализ, прогнозирование и планирование борьбы с рецидивной преступностью : Учеб.пособ. // Рязанск.высш.школа МВД СССР. — Рязань: 1987.
3. Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTIСA. – М., 1998.
4. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / Закалюк А. П. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 − Кн.3 : Практична кримінологія. – 2008.− 424 с.
5. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х кн. Особлива частина. /Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.; Під заг. ред. Джужи О.М.; НАВСУ. – К., 2000.
6. Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. – 2004. – № 1. – С.6.
7. Методика кримінологічного аналізу злочинності в Україні. Кол.авт. За загальною редакцією О.М. Джужі. – К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2006. – с. 192
8. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995.
9. Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 8(2004) / АПрН України. Ін-т вивчення проблем злочинності.-Х.: Право, 2004.-239 с.
10. Поліщук Г.С., Шерман М.І., Проценко М.В. Використання MS Excel для опрацювання правових даних: Навчально-методичний посібник. – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2007. – 92 с.

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x