Тема 6. Основи кримінологічного прогнозування злочинності

0 126

Прогнозування криміногенної ситуації. Цілі, завдання та практичне знання кримінологічного прогнозування. Аналіз основних джерел інформації, необхідної для прогнозування.
Кримінологічне прогнозування має наступнімету і завдання: встановлення всіх параметрів злочинності в перспективі, виявлення на цій основі небажаних тенденцій та пошук засобів їх зміни у позитивному напряму;з’ясування показників, що характеризують розвиток чи зміну злочинності в ретроспективі, виявлення на основі цього небажаних тенденцій і закономірностей, встановлення способів їх зміни в необхідному напрямку; з’ясування всіх обставин, що мають істотне значення для розробки перспективних планів; розроблення загальної концепції боротьби зі злочинністю, складовою частиною якої є вибір оптимального розвитку правоохоронних органів; встановлення можливих змін у рівні, структурі та динаміці злочинності в майбутньому і виявлення обставин, що сприяють таким змінам.
Класифікація кримінологічного прогнозування. Типова методика розробки прогнозів криміногенної ситуації. Характеристика методів за ступенем формалізації. Опитування за дельфійським методом. Аналіз методу експертних оцінок. Фактографічний метод. Основні завдання аналізу часових рядів.
 
Література:
1. Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление: Учебное пособие. – Горький, 1975.- C.132-133.
2. Бабаев М.М., Кузнецов Э.В., Урланис Е.Б. Влияние демографических процессов на преступность. – М., 1976. – С.22–23.
3. Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTIСA. – М., 1998.
4. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTIСAâ — Статистический анализ и обработка данных в среде Windowsâ. – М. 1997.
5. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. – М.: Наука, 1990.
6. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем.. – СПб., 2001.
7. Вицин С.Е. Моделирование в криминологии: Уч.пособие / ВШ МВД СССР. – М.,1973. – С.63-64.
8. Волков А.Н. Основы краткосрочного криминологического прогнозирования и текущего планирования органов внутренних дел. Учеб. пособие. – М.: НИ и РИО. Акад. МВД СССР, 1983. – С.12.
9. Волков М.Д. Региональное криминологическое прогнозирование В 2-х частях. – М.,1980;
10. Токарев А.Ф. Криминологическая прогнозирование и планирование предупреждения преступлений: Лекция // Акад. МВД СССР. — М.: Акад. МВД СССР, 1990. – С.17.
11. Крымский С.Б., Пилипенко В.Е., Салюк Ю.В. Верификация социальных прогнозов (методологический аспект) / АН Украины. Ин-т социологии; Отв.ред. Ю.Н.Пахомов. – К.: Наукова думка, 1992. – С.31.

12. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995.
13. Федоренко Д. В. Геокриміногенна обстановка в особливо великому промисловому місті (на основі статистичних даних по місту Донецьку) // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12. 00.08 / Університеті внутрішніх справ МВС України. – Х., 2000.
Тема 7. Методика підготовки планів та програм запобігання злочинності
 
Планування запобігання злочинам. План запобігання злочинності. Етапи процесу планування запобігання злочинності. Проект поточного і перспективного плану. Функції планування, прогнозування та контролю. Типовий план запобігання злочинів. Структура кримінологічного плану. Комплексне планування боротьби зі злочинністю.
Зокрема, до цілей програмування належать: сприяння ефективізації та раціоналізації діяльності щодо запобігання злочинності; забезпечення ефективного контролю над злочинністю та її факторним комплексом; створення організаційних, економічних, політичних, правових, інформаційних, моральних, організаційних і технічних передумов для усунення або нейтралізації регіональних криміногенних факторів тощо.
Модель побудови комплексної регіональної програми запобігання злочинності. Проект програми повинен містити додатково: обґрунтування необхідності її прийняття і фінансування повністю або частково за рахунок коштів місцевого бюджету з розбивкою по роках; зміст запропонованих до вирішення проблем; конкретні цілі і виражені у відповідних величинах очікувані результати; строки виконання в цілому і по етапах реалізації проекту програми; загальний обсяг витрат на виконання програми з розподілом їх по роках; обсяги і види фінансування з бюджетних коштів у цілому і по окремих напрямках; відомості про форми державної підтримки; відомості про замовника програми та про її виконавців; дату схвалення, узгодження, затвердження проекту програми.

 
Література:
14. Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление: Учебное пособие. – Горький, 1975.- C.132-133.
15. Бабаев М.М., Кузнецов Э.В., Урланис Е.Б. Влияние демографических процессов на преступность. – М., 1976. – С.22–23.
16. Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTIСA. – М., 1998.
17. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTIСAâ — Статистический анализ и обработка данных в среде Windowsâ. – М. 1997.
18. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. – М.: Наука, 1990.
19. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем.. – СПб., 2001.
20. Вицин С.Е. Моделирование в криминологии: Уч.пособие / ВШ МВД СССР. – М.,1973. – С.63-64.
21. Волков А.Н. Основы краткосрочного криминологического прогнозирования и текущего планирования органов внутренних дел. Учеб. пособие. – М.: НИ и РИО. Акад. МВД СССР, 1983. – С.12.
22. Волков М.Д. Региональное криминологическое прогнозирование В 2-х частях. – М.,1980;
23. Токарев А.Ф. Криминологическая прогнозирование и планирование предупреждения преступлений: Лекция // Акад. МВД СССР. — М.: Акад. МВД СССР, 1990. – С.17.
24. Крымский С.Б., Пилипенко В.Е., Салюк Ю.В. Верификация социальных прогнозов (методологический аспект) / АН Украины. Ин-т социологии; Отв.ред. Ю.Н.Пахомов. – К.: Наукова думка, 1992. – С.31.
25. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995.
26. Федоренко Д. В. Геокриміногенна обстановка в особливо великому промисловому місті (на основі статистичних даних по місту Донецьку) // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12. 00.08 / Університеті внутрішніх справ МВС України. – Х., 2000.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x