ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

0 304

Приклад оформлення титульного аркуша наведено у Додатку А.
Зміст розміщують після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. Він включає послідовно перелічені найменування завдань контрольної роботи; список використаних джерел; а такожномери сторінок, на яких розміщено початок структурного елемента.
Приклад оформлення змісту наведено у додатку Б.
Список використаних джерел, на які є посилання в тексті контрольної роботи, наводять наприкінці основної частини роботи, починаючи з нової сторінки. Це обов’язкова складова, важливий елемент роботи. Бібліографічний апарат є показником рівня обізнаності автора з наявною дослідницькою літературою за темою його роботи.
Джерела, використані при виконанні контрольної роботи, але на які немає посилань у роботі, до зазначеного списку не включають.
Джерела в списку використаних джерел слід розміщувати за алфавітом, орієнтуючись на початкову літеру бібліографічного опису, або в порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Відомості про джерела, включені до списку, слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим зазначенням назв праць. Наукові праці у списку літературних джерел подають мовою, якою їх видано.
Список використаних джерел має включати, виходячи із загальноприйнятої практики, не менше 10-15 найменувань. Порядкові номери бібліографічних описів джерел у цьому списку є номерами, якими позначають у квадратних дужках посилання в контрольній роботі.
Контрольна робота повинна носити самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту фактичних даних із літературних джерел без оформлення посилання на них.
Приклад оформлення списку використаних джерел наведено у списку джерел, рекомендованих для підготовки контрольної роботи.
 Якість оформлення контрольної роботи – це перше, що помічається при читанні і створює відповідне враження, яке може суттєво позначитися на загальній оцінці роботи.
Контрольна робота має бути надрукована чітко, розбірливо, без помилок, з одного боку білого паперу формату А4 (210 × 297), шрифтом Times New Roman 14 розміру. На сторінці повинно бути не більше ніж 40 рядків, а у рядку – не менше ніж 60 знаків, враховуючи проміжки між словами (один проміжок вважається одним знаком).
Загальний обсяг контрольної роботи, включаючи список використаних джерел, не повинен перевищувати 20 сторінок, надрукованих через півтора інтервали.
Аркуш контрольної роботи повинен мати поля: ліве – 25 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 15 мм.
Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту в межах 12-15 мм.
При виконанні роботи слід додержуватися однакової щільності та контрастності (чорного кольору) зображення по всьому тексту. Шрифт друку повинен бути чіткий, чорного кольору, середньої жирності.

Не можна включати до контрольної роботи сторінки, виконані методом копіювання.
Бажано не допускати в контрольній роботі виправлень. На крайній випадок помилки, описки та графічні неточності можна виправити підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому самому місці або між рядками правильних знаків машинописним способом або від руки. Виправлення повинні бути чорного кольору.
Нумеруютьсявсі сторінки роботи до останньої. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра “1” не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст контрольної роботи) з цифри “2”. Порядковий номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без знака № та крапки в кінці. Висота цифр нумерації має бути меншою за висоту літер і цифр тексту роботи.
Кожну із структурних частин роботи, починають з нової сторінки.
Посиланняв тексті контрольної роботи на джерела слід зазначати безпосередньо після цитати чи даних, що потребують такого посилання, в квадратних дужках арабськими цифрами порядкових номерів бібліографічних описів цих джерел у списку використаних джерел, а потім (через кому) – номерів сторінок, на яких вміщено саме ту інформацію, на яку роблять посилання, наприклад “… суб’єкт злочину [12, с. 18]”.
Якщо в роботі просто згадується джерело інформації, то посилання на нього не передбачає вказівки конкретних сторінок, наприклад “… у роботах [7; 14-16] …”.
Посилання на декілька джерел в одному реченні тексту контрольної роботи потрібно позначати порядковими номерами бібліографічних описів усіх цих джерел у списку використаних джерел та відповідними сторінками цих джерел, наприклад: Проблема необхідної оборони досліджується багатьма вченими [4, с. 174; 22, с. 160].
Посилання на нормативні акти позначаються в квадратних дужках тільки порядковими номерами бібліографічних описів цих актів і їх джерел у списку використаних джерел і лише при першій згадці, наприклад “… у Кримінальному кодексі України [7] …”.
 

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x