Висновок. Система науки кримінології

0 263

Система науки кримінології
 
Кримінологія як і будь-яка наука має свою систему. Сис­тема кримінології знаходиться у прямій залежності від її пред­мета, відображає його структуру, оскільки особливістю на­укових знань є їх логічно упорядкований систематизований характер.
Система науки кримінології базується на двох підставах: за предметом та рівнем узагальнення науково-практичної ін­формації.
1. За предметом дослідження кримінологія складається з чотирьох проблем:
а) вчення про злочинність;
б) вчення про причини та умови, що обумовлюють зло­чинну поведінку;
в) вчення про особу злочинця;
г) вчення про заходи і методи попередження злочинності.
2. За рівнем узагальнення науково-практичної інформації кримінологія ділиться на загальну і особливу (спеціальну) частини.
Загальна частина кримінології вивчає загальнотеоретич­ні проблеми злочинності. Це питання про поняття криміноло­гії як науки, її предмет, задачі, функції, систему, методи і методику дослідження, про історичний розвиток криміноло­гічного мислення та аналіз її основних теорій. Центральне місце в загальній частині займають проблеми злочинності, особи злочинця, причин та умов злочинності, віктимології і суїциду, кримінальної статистики, організації та методики кримінологічних досліджень, кримінологічного планування та прогнозування, протидії злочинності.
Особлива (спеціальна) частина кримінології (прикладна кримінологія) вивчає загальнотеоретичні проблеми запобіж­ної діяльності, а також окремі види злочинності і заходи що­до їх запобігання.З вищевикладеного випливає, що кримінологія має як за­гальнотеоретичний, так і прикладний аспекти. Перший з них полягає у розробці наукових основ злочинності як соціаль­но-правового явища, другий — прикладний — має завдання щодо розробки конкретних заходів, спрямованих на поперед­ження злочинності у суспільстві.
Разом з тим слід відмітити, що кримінологія, як і будь-яка інша наука, не є загуслою, раз і назавжди запрограмова­ною за усіма параметрами. У процесі розвитку вона у визна­чених межах може доповнюватися, уточнюватися тощо.
Таким чином, значимість вивчення кримінології полягає, насамперед, у тому, що вона розширює погляд на злочинність, розглядає її як явище, об’єктивно властиве суспільству, протидія якому є завданням усіх його політичних і суспільних інститутів. Поряд із цим кримінологія науково забезпечує реалізацію найважливішого елемента зазначеного протидії — попередження злочинів.
 
Рекомендована до теми література:
— література до 2000 року:
1. Аванесов Г. А. Криминология, прогностика, управление.—Горький, 1975.—С. 14.

2. Гришаев П. Й. Советская криминология: Учебное пособие.— М., 1975— С. 6.
3. Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию:—М., 1965 г.
4. Карпец И.И. Проблемы преступности.—М., 1969 г.
5. Карпец Й. И. Современные проблемы криминологии.—.М., 1982 г.
6. Ковалев Н.И. Основы криминологии.— М., 1970 г.
7. Курс советского уголовного права.—М., 1970.—Т. І.— С. 28.
8. Курс советской криминологии.—М., 1985 г.
9. Криминология.—М., 1966 г.
10. Криминология.— М., 1968 г.
11. Криминология.—М., 1976 г.
12. Сахаров А. Б. Некоторые принципиальные вопросы советской кри­минологии // Криминология и уголовная политика.—М. — 1985 г.
13. Садовский В. Н. Методологические проблемы исследования объектов, представляющих собой системы // Социология в СССР. Т. І.—М., 1966 г.
14. Стефанов Н. Теория й метод в общественных науках.—М., 1967 г.
15. Стручков Н. А. Вступительная статья // Бухгольц З., Лекшас Дж., Хартман Р. Социалистическая криминология.—М., 1975 г.
16. Шнайдер, Ганс Йоахим. Криминология: Пер. С нем. // Под общ. ред. Л. О. Иванова – М., 1994.
 
— література після 2000 року:
1. Бандурка А. М., Давыденко Л. М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография // МВД Украины. НУВД. — Х.: Основа, 2003. — 367 с.
2. Джужа О. М., Кирилюк А. В. Сучасний погляд на розвиток кримінології // Право України. — № 2. – 2003. – С. 97-101.
3. Джужа О. М., Іванов Ю. Ф. Кримінологія: Навчальний посібник – К.: Вид. Паливода А. В., 2006. – 264 с.

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x