Завдання 2. В Україні особи, які вчинили злочини у 2010 році, характеризувались за віковими ознаками таким чином: Виявлено осіб

0 238

Завдання 1.
В Україні особи, які вчинили злочини у 2010 році, характеризувались за віковими ознаками таким чином:
 
Виявлено осіб, які вчинили злочини
14-15
років
16-17
років
18-28
років
29-39
років
40-54
років
55-59
років

років
і
більше
Всього осіб

Виходячи з приведених нижче даних обрахувати показники структури виявлених осіб за віком. Визначте найбільш кримінально активну вікову категорію. Результати відобразити в табличному та графічному вигляді.
 В Україні засуджені особи характеризувались за віковими ознаками таким чином:
Рік
Усього засуджено осіб
Вік засуджених на момент вчинення злочину
  від 14 до 16 років
від 16 до 18 років
від 18 до 25 років
від 25 до 30 років
від 30 до 50 років
від 50 до 65 років
від 65 років і старше
       

 

   
Виходячи з приведених нижче даних обрахувати показники структурних зрушень у розподілі судимості за віковими ознаками у 2004 та 2010 роках. Результати відобразити в табличному та графічному вигляді.
Завдання 3:
В Україні жінки, які вчинили злочини, характеризувались у 2009 році за віковими ознаками таким чином:
14-15 років
16-17 років
18-24 років
25-28 років
29-39 років
40-49 років
50-59 років
60 років і більше
   

  Визначте найбільш кримінально активну вікову категорію.
Завдання 4:
В Україні особи, які вчинили злочини, характеризувались у 2009 році за зайнятістю на час вчинення злочину таким чином:
Працюючі по найму
робітники с/г
підприємці
власники, співвласникипідприємств
військовослужбовці
правоохорон. органи
органи держ влади
фін-кредит.системи
працездатні, які не працюють і не навчаються
безробітні
учні та студенти ВНЗ
інші
   

Смотрите также  Условия заключения брака

 

   
Перша строка даних характеризує осіб, що вчинили злочини усіх категорії, друга — тяжкі та особливо тяжкі злочини. Проаналізуйте розподіл обох категорій, розрахуйте відповідні показники
Завдання 5:
Ознайомтеся зі статистичною карткою на особу, яка вчинила злочин (форма № 2), і виходячи з передбачених в ній даних, які становлять кримінологічну характеристику осіб, що вчинили злочини, класифікуйте їх стосовно до структури особистості злочинців. Які блоки характеристик мають місце в зазначеній формі картки?

Завдання 6:
Статистичні відомості про злочини, вчинені особами, які раніше вчиняли злочини, мають такий вигляд:
 
Усього

динаміка, %
Злочини, вчинені особами, які раніше вчиняли злочини

31.7
у т. ч. тяжких та особливо тяжких

32.6
Бандитизм ст. 257 КК

 
Умисне вбивство (та замах) ст.ст. 115-118 КК

1.3
з них вчинене
на замовлення

100.0
двох або більше осіб

-37.5
з застосуванням
вогнепальної зброї та вибухових речовин

4.0
Умисне тяжке тілесне ушкодження ст. 121 КК

-9.6
Згвалтування ст. 152 КК

-10.1
Розбій ст. 187 КК

-14.6
Грабіж ст. 186 КК

-8.9
Шахрайство ст. 190 КК

33.4
Вимагання ст. 189 КК

8.8
Хуліганство ст. 296 КК

5.4
Крадіжка ст. 185 КК

84.3
з них
із квартир

35.8
Незаконне заволодіння транспортними засобами ст. 289 КК

-12.2
з них
автомобілями

-14.8
ДТП із смертельними наслідками

Смотрите также  Нормативный материал. Семинар 1. Тема 2. Уголовный закон

36.1
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ст. 263 КК

20.9
Виходячи з приведених нижче даних обрахувати показники структурних зрушень у структурі злочинів, вчинені особами, які раніше вчиняли злочини, у 2009 та 2010 роках. Результати відобразити в табличному та графічному вигляді.

 
літературА ДО ТЕМИ 3:
 
1. Бабаев М.М., Кузнецов Э.В., Урланис Е.Б. Влияние демографических процессов на преступность. – М., 1976. – С. 22–23.
2. Дубовик О.Л. Принятие решения в механизме преступного поведения и индивидуальная профилактика преступлений. – М.: Акад. МВД СССР, 1977. – С. 36–37.
3. Дьоменко С. Кримінологічна характеристика вимагання. Аналіз даних про особистість злочинця. – Підприємництво, господарство і право.– №10, 2004. – с. 25-28.
4. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. / А. П. Закалюк − К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2007. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. − 424 с.
5. Кримінологія: Підручник для студ. вищ. навч. Зал. / О.М. Джужа, Я.Ю. Кондратьєв, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко та ін.; За заг. ред. О.М. Джужі. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
6. Крымский С.Б., Пилипенко В.Е., Салюк Ю.В. Верификация социальных прогнозов (методологический аспект) / АН Украины. Ин-т социологии; Отв. ред. Ю.Н. Пахомов. – К.: Наук. думка, 1992. – С. 31.
7. Личность преступника (Уголовно-правовое и криминологическое исследование). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, – 1972. – С. 26.
8. Методика анализа преступности [Текст] : метод. пособие / А.И. Долгова, С.В. Тюрин, В.А. Серебрякова и др. – М.: ВИПП, 1986. – 118 с.
9. Методика кримінологічного аналізу злочинності в Україні / за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. – 190 с.
10. Поліщук Г.С. Статистичний аналіз стану судимості за злочини проти довкілля // Журнал міжнародної юридичної організації «Екологія. Право. Людина». — № 41-42’2008. – С. 32-40.
11. Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, яка здійснює злочинну діяльність у сфері наркобізнесу. – Прокуратура. Людина. Держава. – №4, 2004. – с. 58-64.
12. Статистичний щорічник України за 2009 рік. – К., 2010. – С. 393.
13. Турлова Ю. А. Кримінологічна характеристика особи злочинця-браконьєра / Ю. А. Турлова // Судова апеляція. – 2010. – № 2(19). – С. 130−136.
14. Хеккхаузен Х. Мотивация и деятельность. – Т.1. – М., 1986. – С.93.

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x