Завдання 3. Планування є однією з форм координації запобіжної діяльності як в окремому регіоні, так і в державі загалом

0 393

Планування є однією з форм координації запобіжної діяльності як в окремому регіоні, так і в державі загалом. Базою кримінологічного планування є прогноз, дані про злочинність, процеси, що впливають на неї і стан боротьби з нею. При цьому спеціалісти оцінюють існуючі можливості впливу на прогнозовані несприятливі тенденції злочинності і закладають у план (програму) відповідні заходи, прагнучи зруйнувати чи пом’якшити їх і, навпаки, стимулювати позитивні для суспільства тенденції.
Для правильного та ефективного складання плану профілактики злочинності, визначте основні етапи кримінологічного планування. Покажіть, на якому етапі планування використовується кримінологічний прогноз.
 
Завдання 3.
Яку роль і значення має кримінологічне планування у вивченні злочинності і практичній діяльності по її запобіганню. Яка різниця в строках між поточним плануванням і короткостроковим прогнозом?
 
Завдання 4.
Вкажіть, що є науковими та інформаційними основами кримінологічного прогнозування злочинності?
 
Завдання 5.
У місті А. планується провести в найближчі 2-3 року великий міжнародний спортивний захід. Визначите, які види кримінологічних прогнозів варто виконати, щоб бути готовим до можливих ускладнень криміногенної ситуації.
 
Завдання 6.
Дайте аргументовану відповідь на питання. Яких фахівців варто запросити як експертів для складання прогнозів злочинності неповнолітніх у масштабах країни, міста, району? Яку назву має цей метод прогнозування?
 
Завдання 7.
Визначте, яку інформацію необхідно зібрати для складання прогнозу поведінки осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі після відбування покарання за вбивства та зґвалтування.
 
Завдання 8.
Об’єктом кримінологічного дослідження обрано крупне промислове підприємство. До його проведення притягнуто представників правоохоронних органів, профспілковий актив, громадськість підприємства.
Складіть схему плану-програми наступного вивчення злочинності на окремому об’єкті.
 
Завдання 9.
На молокозаводі найбільш поширеними правопорушеннями були посягання на державну власність. З 520 членів колективу впродовж одного року до кримінальної відповідальності було притягнуто 12 осіб за розкрадання державного майна. На більшість же працівників, затриманих при огляді з .краденою продукцією, були накладені адміністративні, дисциплінарні та інші стягнення.
Було вирішено на даному підприємстві вивчити причини й умови розкрадань та інших правопорушень і розробити заходи щодо їх запобігання.
Які відомості потрібні для з’ясування причин та умов учинення злочинів?

 
Завдання 10.
Чи можливо стверджувати, що є метою кримінологічного дослідження на окремому об’єкті вивчення причин і умов учинення злочинів робітниками даного об’єкта; узагальнення найбільш ефективних форм і методів боротьби зі злочинами, які застосовуються адміністрацією; отримання відомостей про найбільш типові причини й умови учинення злочинів у місті; розроблення комплексної системи заходів, спрямованої на запобігання злочинності в районі; мобілізація громадськості міста, де знаходиться підприємство, на посилення боротьби зі злочинністю; організація перевірки ефективності роботи правоохоронних органів на окремому об’єкті; перевірка ефективності попереджувальної роботи адміністрації заводу.
 
Завдання 11.
З метою розробки кримінологічного прогнозу та планування заходів боротьби із злочинністю на 5 років, відзначені відносно до умов великого міста такі групи факторів, які впливають на злочинність: соціально-демографічні, соціально-економічні, соціально-культурні.
Чи можна вважати цей перелік достатньо повним, якщо ні, то чим він може бути доповнений?
 
Завдання 12.
З тією ж метою крім перерахованих факторів соціально-демографічного характеру були включені: міграція населення, урбанізація, зміни структури віку жителів міста.
Які фактори крім перерахованих повинні бути включені у дану групу?
літературА ДО ТЕМИ 6:
 
1. Артемьев Н.С. Анализ, прогнозирование и планирование борьбы с рецидивной преступностью: Учеб. пособие // Рязанская высш.шк. МВД СССР. – Рязань, 1987.
2. Волков А.Н. Основы краткосрочного криминологического прогнозирования и текущего планирования органов внутренних дел. Учеб. пособие. – М.: НИ и РИО. Акад. МВД СССР, 1983. – С. 12.

3. Токарев А.Ф. Криминологическая прогнозирование и планирование предупреждения преступлений: Лекция // Акад. МВД СССР. – М.: Акад. МВД СССР, 1990. – С. 17.
4. Дубовик О.Л. Принятие решения в механизме преступного поведения и индивидуальная профилактика преступлений. – М.: Акад. МВД СССР, 1977. – С. 36–37.
5. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій. У 2 кн. Особлива частина / Ю.В. Александров, А.П. Гаврилишин, О.М. Джужа та ін.; Під заг. ред. Джужі О.М.; – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2000.
6. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. Зал.] / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. проф. І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003. – 352 с.
7. Кримінологія: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв, В.В. Василевич та ін.; За заг. ред. О.М. Джужі. – К.: Атіка, 2003. – 400 с.
8. Кримінологія: Підручник для студ. вищ. навч. Зал. / О.М. Джужа, Я.Ю. Кондратьєв, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко та ін.; За заг. ред. О.М. Джужі. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
9. Кримінологія: Практикум/ Уклад. О.М. Джужа, Г.І. Піщенко, О.Ф. Гіда, Ю.Л. Заросінський. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 56 с.
10. Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. – 2004. – № 1. – С. 6.
11. Лунеев В.В. Социально-правовой контроль и предупреждение преступности // Проблемы социальной и криминологической профилактики преступлений в современной России. – М., 2002. – С. 145 –164.
12. Матвеева А.А. Преступность в Москве и ее профилактика на современном этапе // Вестн. Моск. гос. ун-та Серия Право. – 2001. – № 1.
13. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995.
14. Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. АПрН України. Ін-т вивчення проблем злочинності. – Х.: Право, 2004. – Вип. 8(2004). – 239 с.
15. Статистичний щорічник України за 2002 рік. – К., 2003. – С. 393.
16. Федоренко Д. В. Геокриміногенна обстановка в особливо великому промисловому місті (на основі статистичних даних по місту Донецьку): Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12. 00.08 / Університет внутрішніх справ МВС України. – Х., 2000.
Тема 7. Методика підготовки планів та програм запобігання злочинності
Семінарське заняття 2 години
 

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x