Здійснення Президентом України взаємодії з місцевим самоврядуванням через Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

0 231

Президент України здійснює взаємодію з місцевим самоврядуванням через Координаційну раду з питань місцевого самоврядування.
Координаційна рада з питань місцевого самоврядування (далі — Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Президентові України. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Положенням про Координаційну раду.
Основними завданнями Координаційної ради є:
Ÿ сприяння органам виконавчої влади у розв’язанні питань державної підтримки місцевого самоврядування в Україні;
Ÿ участь у розробці та розгляді проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, державних програм та концепцій з питань розвитку місцевого самоврядування, підтримки матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування в Україні, проведення муніципальної реформи;
Ÿ вивчення, узагальнення та поширення досвіду з розвитку ініціативи та самодіяльності територіальних громад;
Ÿ сприяння взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
Ÿ залучення асоціацій, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з розвитком місцевого самоврядування, до розробки проектів відповідних нормативних документів, підготовки та проведення державно-правових експериментів у сфері місцевого самоврядування.
Координаційна рада має право:
Ÿ утворювати в разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати до участі в їх роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій;
Ÿ одержувати у встановленому порядку безоплатно необхідну для її діяльності інформацію;
Ÿ організовувати семінари, конференції та інші заходи з питань розвитку місцевого самоврядування.
Координаційну раду очолює Президент України. Він затверджує персональний склад Координаційної ради та Положення про неї. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності. Головує на засіданнях Координаційної ради її Голова або за його дорученням заступник Голови Координаційної ради. Рада у межах своєї компетенції приймає рішення. Вони вважаються прийнятими, якщо за них подано більше половини голосів членів Координаційної ради.
Рішення Координаційної ради підписуються Президентом України, вони мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевого самоврядування.
Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Адміністрація Президента України та Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України.
 

Смотрите также  Просвещение. 93. Законодательство в области просвещения
Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x