Гаметогенез. Порівняльна характеристика овогенезу та сперматогенезу

370

Процес утворення статевих клітин має назву гаметогенез (від грец. гамете — дружина або гаметес — чоловік та генезіс). Яйцеклітини і сперматозоїди, зазвичай, мають гаплоїдний (одинарний) набір хромосом. Вони утворюються в статевих залозах із первинних диплоїдних статевих клітин через низку послідовних стадій:
· розмноження,
· росту,
· дозрівання
· формування.
Сперматогенез – процес утворення чоловічих статевих клітин. Сім’я­ник складається з безлічі канальців. На поперечному перерізі через каналець видно, що у ньому є кілька шарів клітин. Це послідовні стадії розвитку сперматозоїдів.
Зовнішній шар (зона розмноження) складають сперматогонії — клітини кулястої форми; у них відносно вели­ке ядро і значна кількість цитоплаз­ми. У період ембріонального розвитку і після народження до статевого до­зрівання сперматогонії діляться шля­хом мітозу, завдяки чому збільшуєть­ся кількість клітин і сам сім’яник. Пе­ріод інтенсивного поділу сперматогоній називається періодом розмноження.
Після настання статевої зрілості частина сперматогоніїв також продов­жує ділитися мітотично і утворювати такі ж клітини, але деякі з них пере­міщуються у наступну зону росту, яка розташована ближче до просвіту канальця. Тут відбувається значне збіль­шення розмірів клітин за рахунок збільшення кількості цитоплазми. На цій стадії їх називають первинними сперматоцитами, а сам етап називають періодом росту.
Третій період розвитку чоловічих га­мет називається періодом дозрівання. У цей період відбувається мейотичний поділ сперматоцитів. З кожного первин­ного сперматоцита утворюється чотири сперматиди, які мають овальну форму і значно менші розміри.
З кожного сперматида у періоді формування утворюється сперматозоїд.
Овогенез – процес формування жіночих статевих клітин. Фази овогенезу подібні до фаз сперматогенезу. У цьому процесі також є період розмноження, коли інтенсивно діляться овогонії — дрібні клітини з відносно великим ядром і незначною кількістю цитоплазми. У ссавців і людини цей період закін­чується ще до народження. Сформова­ні первинні овоцити зберігаються без змін довгі роки.

З настанням статевої зрілості окремі овоцити періодично вступають у період росту, клітини збільшуються, у них нагромаджуються жовток, жир, пігменти. У цитоплазмі клітини, у її органелах і мембранах відбуваються складні морфологічні і біохімічні перетворення. Кожен овоцит оточений дрібними фолікулярними клітинами, які забезпечують його живлення.
Потім настає період дозрівання, у процесі якого відбувається мейотичний поділ. Він супроводжується нерівно­мірним розподілом цитоплазми між дочірніми клітинами. При мейотичному поділі пер­винного овоцита утворюється одна ве­лика клітина — вторинний овоцит, яка вбирає майже всю цитоплазму і запас поживних речовин, та три маленькі клітини — редукційні тільця.
У періоді формування з вторинного овоцита формує­ться яйцеклітина, а полоцити розсмок­туються або зберігаються на поверхні яйця, але не беруть участі у подаль­шому розвитку. Нерівномірний розпо­діл цитоплазми забезпечує надходжен­ня у яйцеклітину значної кількості ци­топлазми і поживних речовин, які будуть потрібні у майбутньому для розвитку зародка.

Смотрите также:
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии