Нестатеве розмноження

514

Форми розмноження організмів
Лекція № 12
Тема:Статеве та нестатеве розмноження.
Мета:Сформувати у студентів поняття про форми розмноження організмів, класифікацію організмів за формами розмноження, будову та розвиток статевих клітин.
 
План
 
1.Форми розмноження організмів.
2.Нестатеве розмноження.
3.Статеве розмноження.
4. Будова статевих клітин.
5. Роздільностатеві та гермафродитні організми.
 Розмноження — здатність організмів відтворювати собі подібних, одна з основних властивостей всіх живих істот, завдяки чому забезпечуються безперервність і спадковість життя.
У результаті розмноження особин батьковського покоління передають дочірнім певну спадкову інформацію. В одних випадках спадкова інформація передається майже точно, й особини дочірнього покоління є генетичеою копією батьків (нестатеве та вегетативне розжноження, партеногенез). В інших випадках нащадки певною мірою відрізняються від батьківських особин частиною спадкової інформації, що зумовлює мінливість виду (статеве розмноження).
 Нестатеве розмноження- форма розмноження, при якій організм відтворює себе самостійно, без жодної участі іншої особини. Слід відрізняти нестатеве розмноженнявід одностатевого розмноження (партеногенезу), який є особливою формою статевого розмноження.
Діленнявластиве перш за все одноклітинним організмам. Як правило, воно здійснюється шляхом простого ділення клітини на двоє. У деяких простих відбувається ділення на більше число клітин. У всіх випадках клітини, що утворюються, повністю ідентичні початковою. Крайня простота цього способу розмноження, пов’язана з відносною простотою організації одноклітинних організмів, дозволяє розмножуватися дуже швидко. Так, в сприятливих умовах кількість бактерій може подвоюватися кожні 30-60 хвилин. Організм, що розмножується безстатевим шляхом, здатний нескінченно відтворювати себе, поки не відбудеться спонтанна зміна генетичного матеріалу — мутація. Якщо ця мутація сприятлива, вона збережеться в потомстві клітки, що мутує, яке буде новим клітинним клоном.

Спороутворення. Нерідко нестатевому розмноженню бактерій передує утворення спор. У рослин і грибів спори звичайно утворюються всередині спеціалізованих органів – спорангіїв. Спори грибів і рослин, на відміну від спор бактерій, слугуютьне тільки для переживання несприятливого періоду та розповсюдження, але й для розмноження.
Нестатеве розмноження за допомогою одноклітинних спор властиве і різним грибам. Суперечки в цьому випадку утворюються шляхом мітоза (мітоспори), причому іноді (особливо у грибів) у величезних кількостях; при проростанні вони відтворюють материнський організм. Деякі гриби, наприклад злісний шкідник рослин фітофтора, утворюють рухомі, забезпечені джгутиками суперечки, звані зооспорами або бродягами. Потрапивши в крапельках вологи якийсь час, така бродяга «заспокоюється», втрачає джгутики, покривається щільною оболонкою і потім, в сприятливих умовах, проростає. Крім мітоспор, у багатьох з вказаних організмів, а також у всіх вищих рослин формуються суперечки і іншого роду, а саме мейоспори, що утворюються шляхом мейозу. Вони містять гаплоїдний набір хромосом і дають початок поколінню, що звичайно не схожому на материнське і розмножується статевим шляхом. Таким чином, утворення мейоспор пов’язане з чергуванням поколінь — нестатевого (що дає суперечки) і статевого.
Інший варіант нестатевого розмноження здійснюється шляхом відділення від організму його частини, що складається з більшого або меншого числа клітини. З них розвивається дорослий організм. Прикладом може служити брунькування у губок і кишковопорожнинних або розмноження рослин паростками, цибулинами або бульбами. Така форма нестатевого розмноження звичайно називається вегетативним розмноженням. У своїй основі воно аналогічно процесу регенерації.
Вегетативне розмноження грає важливу роль в практиці рослинництва. Так, може трапитися, що висіяна рослина (наприклад, яблуня) володіє якоюсь вдалою комбінацією ознак. У насіння даної рослини ця вдала комбінація майже напевно буде порушена, оскільки насіння утворюється в результаті статевого розмноження, а воно пов’язане з рекомбінацією генів. Тому при розведенні яблунь звичайно використовують вегетативне розмноження — відгілками, живцями або щепленнями нирок на інші дерева.
Нестатеве розмноження, відтворююче ідентичні початковому організму особини, не сприяє появі організмів з новими варіантами ознак, а тим самим обмежує можливість пристосування видів до нових для них умов середовища. Засобом подолання цієї обмеженості став перехід до статевого розмноження.

Поліембріонія- це процес розвитку кількох зародків із однієї заплідненої яйцеклітини. Як випадкове явище, вона досить поширена серед різних груп тварин. Зокрема, у людини завдяки поліембріонії народжуються однояйцеві близнята.
Партеногенез – розвиток орагнізму з незаплідненої клітини, коли нове покоління має батьківський незмінний генотип. В одних видів, наприклад ящірок, існують партеногенетичні та двостатеві популяції, в інших – партеногенез – єдиний спосіб розмноження. У попелиць і дафній закономірно змінюються статеві та партеногенетичні покоління.
 

Смотрите также:
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии