План семінарського заняття. 1. Віктимологічна характеристика некорисливих насильницьких злочинів

165

Завдання 4
1. Віктимологічна характеристика некорисливих насильницьких злочинів.
2. Особливості віктимізації некорисливих насильницьких злочинів.
3. Причини та умови, що обумовлюють віктимізацію некорисливих насильницьких злочинів.
4. Заходи віктимологічної профілактики некорисливих насильницьких злочинів.
 
Завдання 5
1. Віктимологічна характеристика злочинів вчинених стосовно неповнолітніх та жінок.
2. Криміногенні чинники, що обумовлюють злочинні посягання щодо неповнолітніх та жінок.
3. Заходи віктимологічної профілактики щодо неповнолітніх та жінок і її особливості.
 
Завдання 6
1. Поняття «фонових» явищ та їх зв’язок зі злочинністю.
2. Причини та умови негативних «фонових» явищ.
3. Віктимологія негативних «фонових» явищ, пов’язаних зі злочинністю.
4. Заходи віктимологічної профілактики негативних «фонових» явищ.
 
літературА ДО ТЕМИ 4:
1. Бандурка О.М. та інші Як не стати жертвою злочини. Поради і застереження / О.М. Бандурка, В.П. Бартків, Б.І. Рафалюк: За заг ред. О.М. Бандурки.-К., 2004.-159 с. (правова освіта населення).
2. Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері: Монографія.-Харків: ППВ «Нове слово», 2004.-252 с.
3. Задорожный В.И. Виктимологическая безопасность и ее обеспечение мерами виктимологической профилактики: Монография.-Томбов: Першина, 2005.-161 с.
4. Квашис В.Е. Основы виктимологии. – М., 1999.
5. Косенко С.С. Віктимологічна профілактики статевих злочинів щодо неповнолітніх: Дис. … канд..юрид.наук. НАВСУ.-К., 2004.-215 с.
6. Кримінологічна віктимологія: Навчальний посібник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг. ред.. О.М. Джужі.-К.: Атіка, 2006.- 352 с.
7. Питання боротьби зі злочинністю: Збірник праць / Ред. Ю.В. Баулін (гол. ред.) та ін.-Х.: Кросроуд, 2008.-Вип.16.
8. Кононенко В. Рішення Європейського суду х прав людини як прецедент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Право України.-2008.-№3.-С.131.
9. Кутиркіна А. Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України // Право України.-2008.-№3.-С.122.
10. Павлік О. Історичні джерела виникнення та розвитку законодавства щодо потерпілих від злочинів // Право України.-2008.-№9.-С.114.
 
Тема 5 Кримінологічний аналіз детермінант злочинності
Семінарське заняття 2 години
 1. Поняття причин та умов злочинності в кримінології.
2. Причинно-наслідковий зв’язок.
3. Класифікація причин та умов злочинності.
4. Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі.

Перелік ключових термінів та понять до теми 5:
Причини та умови злочинності, детермінанти, фактори, причинно-наслідковий зв’язок, класифікація причин та умов злочинності.
 
Теми рефератів:
1.Причинність у кримінології.
2.Причинність як взаємодія соціального середовища.
 
Питання для самоконтролю:
1. Поняття причин та умов злочинності в кримінології
2. Поняття детермінації в кримінології
3. Значення вивчення причинності в кримінології

Смотрите также:
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии