ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10

476

Тема: Порівняння поновлюваних та непоновлюваних ресурсів біосфери.
Мета: узагальнити знання про ресурси біосфери, порівняти поновлювані та непоновлювані ресурси.
Обладнання: колекція гірських порід, підручник.
Література:1. Загальна біологія 11 кл./М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан та інші.-К.: Генеза, 2005.- с.163-166,172-188.
2. Дербеньова АГ, Шаламов Р.В., Загальна біологія, 10-11 класи. X.: Світ дитинства, 1998.-c.243-250, 254-259.
Правила безпеки: дотримуватись правил техніки безпеки при роботі в навчальній аудиторії. .
 
Після виконання роботи студент повинен знати: класифікацію природних ресурсів.
студент повинен вміти: порівняти поновлювані та непоновлювані ресурси.
Хід роботи:
Вибрати вірні відповіді:
1) Як називається сукупність усіх біогеоценозів Землі, єдина глобальна екосистема вищого порядку?
№ питання

Відповідь
 
 
 
 
 
а) атмосфера, б) літосфера,
в) ноосфера, г) біосфера.
2) Як називаються компоненти природи, які використовуються або можуть бути використані у господарській діяльності людини.
а) живі організми, б) вода, в) ноосфера, г) природні ресурси.
3) Як називається показник, який вказує на рівень забезпечення країни природними ресурсами?
а) ресурсозабезпеченість, б) природні ресурси,
в) природокористування, г) раціональність.
4) Як називається новий стан біосфери, за якого визначальним фактором стає розумова діяльність людини?
а) атмосфера, б) літосфера,
в) ноосфера, г) біосфера.
5) Які природні ресурси належать до біологічних?
а) нафта, кам’яне вугілля; б) повітря,
в) вода; г) рослинний і тваринний світ.
Завдання 1. Розглянути таблицю класифікації природних ресурсів, розглянути колекції гірських порід, малюнки, підписати, про який ресурс йдеться на малюнку.

Завдання 2. Розподілити природні ресурси за групами: енергія Сонця, грунтові ресурси, залізна руда, будівельні матеріали, водні ресурси, енергія вітру, вугілля, мідна руда, лікувальні грязі, енергія води, рослинне паливо, клімат, деревина, дощові опади, тваринні ресурси, енергія морського припливу, нафта, ядерна енергія розпаду урану, прісна вода, родючі грунти, глина, пісок.

невичерпні
вичерпні поновлювані
вичерпні непоновлювані

Завдання 3. Порівняти поновлювані та непоновлювані ресурси біосфери за показниками:

Показник
Поновлювані
Непоновлювані

До якої групи (вичерпні чи невичерпні) відносяться?
   
Чи зменшується кількість при використанні людиною?
   
Чи відновлюють свій кількісний стан після використання?
   
Чи використовуються повторно після відновлення?
   
Приклади
 
    Питання контролю.
1. Які види природних ресурсів Ви знаєте? ___________________________ ______________________________________________________________
2. Чому антропогенний вплив став провідним екологічним фактором? ______________________________________________________________
______________________________________________________________
3.Чому знищення лісів негативно впливає на стан біосфери? _____________
______________________________________________________________
Висновок: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка:______________
Дата: «__»______

Смотрите также:
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии