ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

625

Тема: Складання родоводів. Розв’язання типових задач на визначення виду мутацій.
Мета: сформувати практичні уміння і навички розв’язування задач на складання родоводів, визначення виду мутацій.
Обладнання: завдання за варіантами.
Література:1. Загальна біологія /М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан та інші.-К.: Генеза, 2005.- с.88-97.
2. Генетика. Сборник задач. Литвиненко А.И.– К.: Вища школа, 1974.с.36-37.
3. Богданова Т.А. Биология: Задания и упражнения.- М.: Высшая школа,1991,-350 с.
4. Овчинніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології: Навч.посіб.- К.: Генеза, 2002.- с. 97-103.
Правила безпеки: дотримуватись правил техніки безпеки при роботі в навчальній аудиторії.

Після виконання роботи студент повинен знати: основні поняття, терміни та закони генетики;студент повинен вміти: складати схеми схрещування; розв’язувати задачі з генетики.
Хід роботи:
Вибрати вірні відповіді:
1. Які види мінливості відносять до спадкової?
а) модифікаційна; б) комбінативна;
в) вікова; г) мутаційна.
2. Які види мінливості відносять до мутаційної?
а) модифікаційна; б) геномна;
в) хромосомна; г) генна.
3. Який генотип можуть мати гетерозиготні клітини?
а) АА, б) аа, в) Аа, г) АаВв.
4. Який генотип можуть мати рецесивні алелі?
а) А, б) а, в) Аа, г) АаВв.
5. Який генотип можуть мати гомозиготні клітини?
№ питання

Відповідь
 
 
 
 
 
а) АА, б) аа, в) Аа, г) АаВв.
 
Розв’язати задачі за варіантами:
Завдання
Варіант
Вихідні дані

 
І
Альбінізм зумовлюється рецесивним геном. Альбіноси мають біле волосся, білу шкіру і безбарвну райдужну оболонку очей, внаслідок чого просвічується червоний фон і очі здаються червоними. Наведено родовід, який показує успадкування альбінізму. Простежте за передаванням цього гена у якомога більшої кількості осіб. Чи можна чекати дітей альбіносів від шлюбу Мартіна і Джин?
ІІ
Цукровий діабет зумовлюється рецесивним геном. Наведено родовід, який показує успадкування цукрового діабету. Простежте за передаванням цього гена у якомога більшої кількості осіб. Чи можна чекати дітей з цим захворюванням від шлюбу Джин і здорового гомозиготного чоловіка?
ІІІ
У людини ген однієї з форм спадкової глухонімоти є рецесивним щодо нормального слуху. Наведено родовід, який показує успадкування цієї хвороби. Простежте за передаванням цього гена у якомога більшої кількості осіб. Чи можна чекати глухонімих дітей від шлюбу Мартіна і здорової гетерозиготної жінки?
ІV
У людини гепатоцеребральна дистрофія (порушення обміну міді) зумовлюється рецесивним геном. Наведено родовід, який показує успадкування цієї хвороби. Простежте за передаванням цього гена у якомога більшої кількості осіб. Чи можна чекати хворих дітей від шлюбу Мартіна і хворої жінки?

 
 
І
Рецесивний ген дальтонізму локалізований в Х-хромосомі. Мати хвора на дальтонізм (вона мала здорову матір і хворого батька), батько здоровий. Які діти можливі у такого подружжя? Скласти родовід на три покоління.
ІІ
Рецесивний ген гемофілії локалізований в Х-хромосомі. Дочка гемофіліка збирається вийти заміж за сина іншого гемофіліка, наречені не хворіють на гемофілію, їхні матері — теж. Які діти можливі у подружжя? Скласти родовід на три покоління.
ІІІ
Рецесивний ген відсутності потових залоз у людини локалізований в Х-хромосомі. Чоловік, у якого відсутні потові залози (його мати була хвора, а батько — здоровий), одружився із здоровою жінкою (її мати була здорова, а батько – хворий). Які діти можливі у такого подружжя? Скласти родовід на три покоління.
ІV
Рецесивний ген гемофілії локалізований в Х-хромосомі. Чоловік та дружина – здорові, а дитина – хвора на гемофілію. Якої статі ця дитина? Які онуки можливі, якщо ця дитина одружиться із носієм хвороби? Скласти родовід на три покоління.
Завдання
Варіант
Вихідні дані

І
У свійських кіз кількість хромосомних змін, що призводять до порушення нормального розвитку (хромосомні мутації), становить 5 на 1000 новонароджених козенят. Обчисліть частоту виникнення хромосомних мутацій у популяції кіз.
ІІ
У популяції кролів чисельністю 100000 особин народилося 50 кроленят з видимими мутаційними змінами. Розрахувати частоту виникнення мутацій даного типу в популяції.
ІІІ
У домашніх кішок кількість мутаційних змін, які призво-дять до порушення нормального фенотипу (короткохвості особини), становлять 2 на 1000 новонароджених кошенят. Розрахувати частоту виникнення вказаних мутацій у даній популяції кішок.
ІV
В одній із популяцій свійських тварин кількість хромосомних змін, що спричиняють порушення нормального розвитку (хро-мосомні мутації), становить близько 7 на 1000 новонародже-них. Розрахувати частоту виникнення хромосомних мутацій у даній популяції.
 

Завдання 1. За даними варіанту та схемою родоводу розв’язати задачу.

. Мартін Джин .
Умовні позначення:
— здоровий чоловік, — хворий чоловік,
— здорова жінка, — хвора жінка.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 2. За даними варіанту скласти родовід.

Умовні позначення:
— здоровий чоловік, — хворий чоловік, — носії хвороби.
— здорова жінка, — хвора жінка.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 3. За даними варіанту визначити частоту виникнення хромосомних мутацій.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 4. Визначити тип мутацій на приведених прикладах.
 
Приклад
Що відбулося
Тип мутації
1. Анконська порода
овець
Зміна розташування нуклеотилів у ДНК
 
2. Білі очі у дрозофіли
 
Втрата певної ділянки
хромосоми
 
3. Збільшення маси цук-
рового буряка втричі
Кратне збільшення
числа хромосом
 
4. Серповидно-клітинна
анемія
Зміна розташування
нуклеотидів у ДНК
 
5. Хвороба (синдром)
Дауна
Поява зайвої (третьої) хромосоми в 21-й парі
 
6. Глибокий виріз на
крилах дрозофіли
Перекручування ділянок
хромосом
 
7. Альбінізм
 
Зміна розташування
нуклеотидів у ДНК
 
8. Широколиста енотера
 
Збільшення певних
ділянок хромосом
 
9. Крупноплідна
полуниця
Кратне збільшення
набору хромосом
 
10. Високопродуктивний
сорт м’якої пшениці
Кратне збільшення
набору хромосом
 
11. Шестипалість у
людини
Поява зайвої (третьої) хромосоми в 15-й парі
 
Питання контролю.
1. Які загальні властивості мутацій? _________________________________
_________________________________________________________________
2. Яку хворобу спричиняє поява третьої хромосоми в 21 парі каріотипу людини?_________________________________________________________
3. Які причини виникнення мутацій? _________________________________
_________________________________________________________________
Висновок: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Оцінка:______________
 
Дата: «__»______

Смотрите также:
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии