ТЕМА 13. Жіноча злочинність

428

 
Стан жіночої злочинності значною мірою є показником морального здоров’я суспільства, індикатором його духовності, ставлення до основ­них людських цінностей. Злочинність жінок тісно пов’язана із загальною злочинністю, особливо неповнолітніх. Разом з тим, вона має певні особ­ливості, які визначаються соціально-психологічними і біологічними ха­рактеристиками жінок. Жіноча злочинність має свої кількісні показники, особливості структури і видів злочинів, способи й знаряддя їх вчинення тощо.
Значний інтерес викликає коефіцієнт злочинної активності жінок. Незважаючи на деякі тенденції росту, він залишається значно нижчим, ніж серед чоловіків і тим більше всього населення. Співвідношення жіночої і чоловічої злочинності нині становить 1:6 (у розвинених країнах злочини жінок становлять від 17 % у США до 25 % у Німеччині і Нідерландах).
Питома вага жінок серед осіб, які вчиняють окремі види злочинів, та­ка: обман покупців — 80 %, шахрайство — 41 %, вбивство — 12 %, грабіж — 8 %, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень — 7 %, розбій — 6 %, необе­режні злочини — 5 % (з них автотранспортні — 2 %).
Серед усіх жінок-злочинців особи віком до 30 років становлять май­же половину. Однак серед тих, які вчиняють крадіжки, займаються ха­барництвом, переважають особи середнього й старшого віку. Це харак­терно і для рецидивісток. Серед засуджених за тяжкі насильницькі зло­чини здебільшого жінки у віці від 24 до 29 років (29,5 %) і від 30 до 39 років (23,3 %). Засуджені жінки мають, як правило, закінчену середню (понад 40 %) та середню спеціальну освіту — 1/3. Близько 45 % з них на момент вчинення злочину були безробітними і 50 % — незаміжні.
Студенти мають звернути увагу на те, що жіноча злочинність відрізняється від чоловічої деякими якісними показниками. Можна назвати дві сфери суспільного життя, де жіноча кримінальна активність проявляється найчіткіше. По-перше, це сфера по­буту, де жінок штовхають до злочину негативні обставини шлюбно-сімейних, родинних і сусідських стосунків. У цій сфері жінки здебільшо­го вчиняють такі насильницькі злочини, як убивство, у тому числі своєї новонародженої дитини, нанесення тілесних ушкоджень тощо. Наприк­лад, 85 % насильницьких злочинів, вчинених жінками, стали реакцією на неправомірну поведінку потерпілого (пияцтво, знущання, бійки). По-друге, це сфера, де жінка виконує професійні функції, передусім пов’язані з можливістю вільного доступу до матеріальних цінностей. Це, насамперед, торгівля, громадське харчування, медицина, освіта, легка промис­ловість. Тут жінки найчастіше вчиняють корисливі злочини: розкрадання майна шляхом крадіжки, привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем (32 %), обман покупців (33 %), а також хабар­ництво (3,5 %). Зростає і число крадіжок особистого майна та шахрайств (28 %).

Щодо корисливо-насильницьких злочинів (убивства з корисливих мотивів, грабежі, розбійні напади), то вони не характерні у чисто жіночо­му «виконанні», але і їх кількість останнім часом збільшується. Причому спостерігається їх вчинення з особливою жорстокістю. У зв’язку зі знач­ним поширенням проституції і загальним падінням моралі зросла кіль­кість таких злочинів, як зараження іншої особи венеричною хворобою і убивство своєї новонародженої дитини.
Переважна більшість жінок-злочинців мешкають у містах (приблиз­но 3/4). У сільській місцевості ними найчастіше вчинюються крадіжки. Жінки, що входять до змішаних злочинних груп, як правило, займають у них другорядне становище. Вони виконують ролі, пов’язані з перехову­ванням злочинців, знарядь і засобів вчинення злочину, предметів, здобу­тих злочинним шляхом, можуть бути інформаторами про наявність но­вих об’єктів посягань.
Показник жіночого рецидиву менш значний, ніж чоловічого. Біль­шість жінок на момент вчинення злочину не мали судимості — 83 %, 14 % — мали одну судимість, 1 % — дві, 2,5 % — три і більше.
Особливості жіночої злочинності: значно менша питома вага в загальній злочинності порівняно з чо­ловічою; вужча «ділянка роботи», порівняно із злочинцями-чоловіками; загалом менша суспільна небезпека жіночих злочинів; омолодження злочинності жінок за рахунок збільшення відсотку злочинів, вчинених неповнолітніми жіночої статі.

Смотрите также:
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии