Тема 4. Кримінологічний аналіз особи злочинця

0 399

Семінарське заняття 2 години
 
1. Поняття та інформаційна основа кримінологічного аналізу особи злочинця.
2. Структура особи злочинця та її значення для кримінологічного аналізу особи злочинця.
3. Методика кримінологічного аналізу особи злочинця за соціально-демографічними ознаками.
4. Методика кримінологічного аналізу особи злочинця за кримінально-правовими ознаками.
5. Алгоритм вивчення особистості злочинців стосовно ситуацій індивідуально-профілактичної роботи.
 
Перелік ключових термінів та понять до теми 3:
Соціально-демографічні ознаками, місце проживання, освітній рівень, род занять, кримінально-правові ознаки, вчинення злочину одноособово чи у складі групи, стан особи в момент вчинення злочину, наявність судимості, характер і спрямованість вчиненого злочину.
 
Теми рефератів:
 
1. Соціально-демографічна характеристика осіб, що вчинили злочини проти власності.
2. Кримінально-правова характеристика жінок, що вчинили злочини.
Питання для самоконтролю:
1. Визначте соціально-демографічні показники осіб, що вчинили злочини.
2. Яка існує залежність між віком особи та вдом вчиненого злочину.
3. охарактеризуйте складові кримінально-правової характеристики осіб, що вчинили злочини.
4. Визначте необхідність дослідження характеристик осіб, що вчинили злочини для прогнозування їх поведінки.
Методичні вказівки до теми 3:
 
Робота на семінарському занятті передбачає визначення особливостей осіб, які вчинили злочини за групою ознак – соціально-демографічними та кримінально-правовими. За соціально-демографічними ознаками (стать, вік, місце проживання, за рівнем освіти, за родом занять, за громадянством) та кримінально-правовими (вчинення злочину одноособово або у складі групи, наявність або відсутність судимостей, співучасть у вчиненні злочину).
За місцем проживання: місцевий житель; житель села; житель селища; житель міста (окремо обласного чи районного центру); житель іншої області; житель іншої держави; особа без визначеного місця проживання; утримувався в установі виконання покарань (УВП). За освітнім рівнем: вища (повна і базова); професійно-технічна; повна загальна середня та базова загальна середня; початкова загальна та без освіти. За родом занять: працюючий по найму; робітник сільського господарства; державний службовець; військовослужбовець; працівник закладу охорони здоров’я; працівник закладу освіти; працівник засобів масової інформації; підприємець (без утворення юридичної особи); власник, співвласник підприємства; працівник колективного господарського товариства; учень (школи, ліцею, коледжу, гімназії); студент закладу освіти; пенсіонер, у т. ч. інвалід; безробітний; працездатний, який не працював і не навчався; неповнолітній, який не працював і не навчався. За громадянством: громадянин України; іноземець (окремо, громадянин країн СНД); особа без громадянства; мігрант; біженець.

За кримінально-правовими ознаками:Вчинення злочинцем-одинаком чи у групі: одноособово; групою осіб (дорослих; неповнолітніх; неповнолітніх і дорослих; організованою групою; у т. ч. за участю неповнолітніх; злочинною організацією (окремо з міжрегіональними або міжнародними зв’язками); у т. ч. за участю неповнолітніх). За станом особи в момент вчинення злочину: у стані алкогольного сп’яніння; у стані наркотичного сп’яніння. За судимістю: не вчиняв злочину; вчинив злочин, але був звільнений від кримінальної відповідальності; був засуджений, але визнаний таким, що не має судимості; був засуджений, але судимість погашена чи знята. Був засуджений і має не зняту чи непогашену судимість: одну; дві; три і більше; звільнився від кримінальної відповідальності в силу акту про амністію чи помилування; знаходився під адміністративним наглядом на момент вчинення злочину; раніше утримувався в УВП, у т. ч. вчинив злочин протягом 1 року після звільнення. За характером і спрямованістю вчиненого злочину: навмисний та необережний; насильницький, корисливий, корисливо-насильницький. Особи, що вчинили злочини можуть бути розділені на групи за ступенем тяжкості вчинених злочинів, складом злочину тощо.
Практичне заняття № 1 – 2 години

Дополнительные материалы:
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии