Президент

0 69

Р.

Тема: Закон про кримінальну відповідальність
 
Навчальні та виховні цілі: сформувати в курсантів цілісне уявлення про кримінальний закон: дати визначення, розкрити його ознаки, показати єдність та взаємозв’язок складових частин Кримінального Кодексові України, показати особливості структури кримінально-правової норми, визначити види диспозицій та санкцій, дати визначення тлумачення законові про кримінальну відповідальність та засвоїти класифікацію видів такого тлумачення.
Година2 години
Навчальні питання (згідно навчального планові):
1. Поняття та ознаки законові про кримінальну відповідальність..
2. Завдання та функції законові про кримінальну відповідальність.
3. Структура Кримінального кодексові України.
4. Структура кримінально-правової норми. Види диспозицій та санкцій.
5. Поняття та види тлумачення законові про кримінальну відповідальність.
Навчально-методичне забезпечення:
Література:
1. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; за ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер – Право, 2002. – 414с.;
2. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. — М.,1967.
3.Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. — М., 1967.
4.Ковалев М.И. Советское уголовное право: Курс лекций. — Выпуск 2. Советский уголовный закон. — Свердловск, 1974.
5.Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. — Л. ,1976.
6.Шляпочников С. Толкование уголовного закона. — М.,1960.
Нормативні акти й судова практика:
1. Конституція України;
2. Кримінальній кодекс України.
 
Текст лекції
Закон про кримінальну відповідальність.
Закон про кримінальну відповідальність– це письмовий правовий акт, що має вищу юридичну силу, прийнятий Верховною Радою України або всеукраїнським референдумом, що складається з кримінально-правових норм, що встановлюють загальні засади і принципи кримінальної відповідальності, визначають суспільно небезпечні діяння як злочин, і яке покарання може бути призначено особі, винному в їхньому здійсненні.
Значення закону про кримінальну відповідальність:
1) закон про кримінальну відповідальність є законодавчою базою, на підставі якої ведеться боротьба зі злочинністю;
2) закон про кримінальну відповідальність – це єдине джерело кримінального права;
3) закон про кримінальну відповідальність має попереджувальне значення.
Закони про кримінальну відповідальність систематизовані в Кримінальному кодексі (КК) України: Загальній і Особливій частинах, що між собою тісно взаємопов’язані. Загальна й Особлива частини складаються з розділів, розділи зі статей, статті з частин, окремі частини статей з пунктів. У деяких статтях КК маються примітки.

Смотрите также  А. Учебники. Г. Статьи в периодических изданиях и сборниках

Загальна частина КК складається з 15 розділів.
Особлива частина КК складається з 20 розділів.
 
Норма права, за загальним правилом, складається з гіпотези, диспозиції і санкції.
Особливістю норми Особливої частини є те, що вона складається тільки з диспозиції і санкції.
Диспозиція – це частина норми, у якій визначається злочинність діяння.
Наприклад, ч.1 ст.185 КК: таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
Виділяють наступні види диспозиції: проста, описова, бланкетна і відсилочна.
Проста — це диспозиція, що називає злочинне діяння, але не називає його ознаки (ч.1 ст. 146 КК «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»).
Описова — це диспозиція, що вказує на істотні ознаки злочинного діяння (ст. 127 КК «Катування»).
Бланкетна – це диспозиція, що не вказує на ознаки злочину або вказує на окремі з них, відсилаючи при цьому для з’ясування ознак до інших нормативних актів, що не є законом про кримінальну відповідальність (ст. 143 КК («Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини»).
Відсилочна – це диспозиція, що для з’ясування змісту відсилає до кримінально-правової норми або її окремому положенню, тобто до іншої статті КК або частини статті КК, у якій закріплено відповідний злочин або розкриваються окремі ознаки (ч.1 ст. 122 КК «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» відсилає до ст. 121 КК «Умисне тяжке тілесне ушкодження»).

Смотрите также  Территориальный принцип

Санкція – це частина статті, у якій визначає вид і розмір покарання за злочин, закріплений у диспозиції.
Санкції бувають відносно-визначені й альтернативні. Відносно-визначені санкції підрозділяються на два підвиди:
1) у яких вказується як мінімальний, так і максимальний розмір покарання (ч.2 ст. 119 КК);
2) у яких вказується тільки максимальний розмір покарання (ст. 198 КК).
Поряд з основним покаранням відносно-визначена санкція може закріплювати одне або кілька додаткових покарань (ч.2 ст. 187 КК).
Альтернативної є санкція, у якій закріплюється два або більше видів основних покарань, з яких суд може призначити тільки одне (ст. 116 КК).
У науці кримінального права, як різновид, ще виділяється абсолютно — визначена санкція.
Тлумачення закону про кримінальну відповідальність – це з’ясування і всебічне розкриття змісту закону з метою його точного застосування.
Виділяють види тлумачення закону про кримінальну відповідальність за наступними критеріями:
1) по суб’єкту тлумачення: легальне (офіційне), судове (казуальне) і наукове.
Легальне– це тлумачення, що може даватися офіційно уповноваженим органом. Згідно п.2 ст. 150 Конституції України таким державним органом є Конституційний суд України.
Судове– це тлумачення, що дається судом при розгляді конкретної кримінальної справи або в рекомендаціях Пленуму Верховного Суду України (правозастосовче тлумачення).
Наукове – це тлумачення закону, що дається навчальними або науковими юридичними установами, окремими вченими або практиками. Таке тлумачення обов’язкової сили не має.
2) по способах тлумачення: граматичне, систематичне і історичне.
Граматичне– це тлумачення, що складається в з’ясуванні змісту норми КК шляхом етимологічного або синтаксичного аналізу тексту, а також з’ясування значення і змісти слів, термінів, застосовуваних у законі про кримінальну відповідальність.
Систематичне- це тлумачення, що укладається в з’ясуванні змісту закону, його окремих положень шляхом зіставлення з іншими положеннями цього або іншого закону.
Історичне– це тлумачення, що складається в з’ясуванні умов і причин прийняття закону, порівняння з іншими законами про кримінальну відповідальність, що діяли раніше.
3) по межах тлумачення: буквальне, обмежувальне і розширене.
Буквальне – це тлумачення, при якому зміст норми відповідає її текстові, тобто точне тлумачення.
Обмежувальне – це тлумачення, при якому текст норми не збігається зі змістом, тобто його значення більш вузьке в порівнянні зі словесним вираженням
Розширене -це тлумачення,при якому текст норми не збігається зі змістом, тобто його значення більш широке, чим словесне вираження.
Розширене тлумачення варто відрізняти від схожого на нього застосування закону за аналогією. Аналогія закону – це застосування до суспільно-небезпечного діяння, що не знайшло свого закріплення в КК на момент його здійснення, закону, що встановлює кримінальну відповідальність за найбільш схоже по змісту і характерові злочин.Республики Казахстан

Смотрите также  Статья 12. Легализация объединений граждан

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x